Wereldwijde harmonie begint op het Koreaanse ... - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H7: De toekomst van Korea is de toekomst van ...
 

- Hoofdstuk 7 - De toekomst van Korea is de toekomst van de wereld -7-1

Wereldwijde harmonie begint op het Koreaanse schiereiland


Ik mis mijn geboortestad zozeer dat ik er vaak op bezoek ga in mijn dromen. De streek waar ik geboren ben ligt op een flinke afstand van Seoel in Jeongju, Noord-Korea. Het is een gebied met zowel bergen als zee. Waar ik ook ben en wat ik ook doe, mijn hart verlangt altijd terug naar die omgeving, die voor mij een bron van liefde en leven is.

We komen allemaal voort uit de afstammingslijn van onze ouders, en worden gevoed door hun liefde zolang we opgroeien. We kunnen onze geboortestad niet vergeten, omdat daar de bodem doordrenkt is met de liefde van onze ouders. Daarom missen we de stad en de streek waar we geboren zijn steeds meer, naarmate we ouder worden. Hier immers liggen onze wortels, en hier willen we ook weer terugkeren. Ieder mens vindt het moeilijk om zich af te snijden van de dingen die voor hem van wezensbelang zijn. In 2004 beëindigde ik na vierendertig jaar mijn activiteiten in de Verenigde Staten en keerde terug naar Korea, het land van de hemelse zegen.

We zijn ons niet bewust van het precieze tijdstip waarop de ochtend overgaat in de middag, of de avond in de nacht. Zo kan de mens ook niet weten wanneer de Hemel haar werk doet. Met ons leven is het net zo.
Onze ogenblikken van succes en falen volgen elkaar op, zonder dat we bewust waarnemen wanneer de kiem hiervoor werd gelegd. Dit geldt ook voor landen. We weten niet wanneer voor- of tegenspoed naar een land onderweg is. Hemelse zegen is de kracht die de wereld beweegt. Het is een beginsel dat ervoor zorgt dat het universum draait. Ook al wisten we het niet, er bestaat duidelijk iets dat ‘hemelse zegen’ genoemd kan worden, en dat God, de schepper van de wereld, gebruikt om Zijn voorzienigheid uit te voeren.  

Het universum beweegt in volmaakte overeenstemming met zijn eigen orde. Alle schepsels dragen een bepaald beginsel in zich, dat reeds aanwezig was voordat zij geschapen werden. Wanneer een baby wordt geboren hoeft niemand hem te leren hoe hij moet ademen, of zijn ogen moet openen. De baby doet deze dingen automatisch. Dingen die vanzelf gebeuren herbergen belangrijke sleutels tot de geheimen van het universum.

Veel natuurlijke verschijnselen lijken zich spontaan voor te doen, maar in werkelijkheid gebeuren ze niet zomaar. Verborgen in die verschijnselen in het universum werkt een richtinggevende kracht, die we niet begrijpen en waar we ons ook niet van bewust zijn. Dit geldt ook voor de krachten van voor- of tegenspoed in het universum, die we ‘hemelse beschikking’ zouden kunnen noemen.

Terwijl het universum rustig verder draait, komt onvermijdelijk het tijdperk dichterbij waarin de Hemel krachtig ingrijpt. Als we het universele beginsel begrijpen dat aangeeft dat na de winter de lente komt, en na de lente de zomer, dan weten we dat voor Korea een stralende toekomst wacht, na een lange winter van tegenspoed.

Wie wijs is, past zich aan aan de wetten en de ritmes van het universum. Tijdens mijn tijd in Amerika ging ik regelmatig vissen in de Hudson, vlakbij de plek waar ik woonde. Al vanaf mijn jeugd ben ik een zeer bedreven visser, maar er gingen op de Hudson dagen voorbij dat ik niet meer dan een enkel witvisje ving, en teleurgesteld naar huis terugkeerde. Vissen kennen specifieke routes waar ze op vaste tijden langskomen. Als we deze routes niet kennen, en ook niet weten wanneer zij bepaalde punten passeren, vangen we helemaal niets. Alleen het feit dat ergens water is, wil niet zeggen dat er ook altijd vis langs komt. Iemand die dit niet begrijpt kan dag en nacht met zijn hengel in het water zitten zonder iets te vangen. Zo is het ook met hemelse zegen. Als we geen oog hebben voor hoe de toekomst zich ontvouwt, merken we niets van de zegen van de Hemel, ook al kijkt die ons recht in de ogen. Daarom is het belangrijk dat we een fijn gevoel voor de hemelse zegen ontwikkelen, en ook aanvoelen hoe zij zich beweegt.

In de loop van de geschiedenis heeft de menselijke beschaving zich in  westelijke richting ontwikkeld. De continentale beschaving van Egypte maakte plaats voor de schiereilandbeschavingen van Griekenland en Rome, en ontwikkelde zich vervolgens tot de eilandbeschaving van Groot-Brittannië. Van hieruit ontstond een nieuwe continentale beschaving, deze keer in Amerika. De ontwikkeling van de beschaving ging verder in westelijke richting en stak de Stille Oceaan over naar Japan, maar hield ook daar niet op. Dezelfde kracht die Japan naar grote hoogten opstuwde gaat nu verder in de richting van het Koreaanse schiereiland. De menselijke beschaving staat thans op het punt om in Korea tot volle bloei te komen.

Wil Japan’s eilandbeschaving een verbinding kunnen maken met het Aziatische vasteland, dan moet zij via een schiereiland gaan. Azië heeft meerdere schiereilanden, maar hiervan heeft alleen Korea een fundament dat sterk genoeg is om de nieuwe opkomende beschaving te erven. Vanuit geopolitiek standpunt heeft het Koreaanse schiereiland een unieke positie. Het ligt tegenover Japan en ook tegenover de VS, aan de andere kant van de Stille Oceaan. Ook is het verbonden met het Aziatische en Europese vasteland, en heeft het gemeenschappelijke grenzen met zowel China als Rusland. Om al deze redenen was Korea altijd een brandpunt in de machtstrijd tussen de grote mogendheden, en heeft daardoor veel geleden.

Tijdens de Koude Oorlog vochten we voor ons bestaan in de strijd tegen het communisme. Ook vandaag is er nog steeds een direct verband tussen de veiligheidsbelangen van de grote wereldmachten en het Koreaanse schiereiland. Om deze reden is Korea tot nu toe een verdeeld land gebleven, dat geen volledige vrede kent. De tijd is gekomen dat het Koreaanse schiereiland, waar de belangen van de grote machten met elkaar botsen, een belangrijke rol gaat spelen bij het voorkomen van strijd tussen deze naties. Door deze centrale rol zal ons land in een positie komen, waarin het de rest van de wereld naar voorspoed en vrede leidt.

Hemelse zegen gaat altijd samen met grote verantwoordelijkheid. Nu het Koreaanse schiereiland zich in de invloedssfeer van de hemelse zegen bevindt, moet het een rol vervullen die te vergelijken is met die van een kogellager. Enerzijds moet het ervoor zorgen dat landen niet met elkaar botsen, en anderzijds, dat landen nauw samenwerken voor vrede en voorspoed in de wereld. Een kogellager zorgt ervoor dat de as van een machine op zijn plaats blijft en tegelijkertijd vrij kan ronddraaien. Korea moet goede betrekkingen met de grote mogendheden onderhouden. Doet zij dit, dan kan zij het kogellager zijn dat het mogelijk maakt dat vrede zich over de hele wereld uitbreidt.

Ik ben al jarenlang bezig met het treffen van intensieve voorbereidingen opdat Korea deze rol kan vervullen. Ik heb de glasnost politiek van president Gorbatsjov ondersteund, en het belang van het ontwikkelen van betere betrekkingen met de Sovjet-Unie benadrukt. Ook heb ik de hervormingspolitiek van Deng Xiaoping, voor de opening van China, sinds het eind van de jaren tachtig ondersteund. Ik begon mijn werk in China door de Yanbian universiteit te helpen bij de inrichting van een faculteit voor bouwkunde. Zelfs na het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede, toen buitenlands kapitaal uit China wegvloeide, bleven wij daar, en investeerden honderden miljoenen dollars in Huizhou, in de provincie Kwangtung.

Ik deed dit niet alleen om economische redenen. Ik ben een mens die denkt vanuit religieuze motieven, geen zakenman. Een religieus leider kijkt vooruit, en bereidt de toekomst voor. Rusland, China, Japan en de V.S. moeten leren om met elkaar samen te werken, door gebruik te maken van het geestelijke kogellager dat gevormd wordt door het Koreaanse schiereiland. Korea is voorbestemd om de centrale as voor wereldvrede te worden.

Toen ik begon te werken aan de verbetering van de betrekkingen tussen Korea, de Sovjet-Unie en China, ontdekte ik dat er in Korea niet eens zoiets elementairs als een Russisch-Koreaans, of een Chinees-Koreaans woordenboek bestond. Er kan nauwelijks iets bereikt worden zolang we elkaars taal niet verstaan. Toen ik hoorde dat er bij academici plannen bestonden om een Chinees-Koreaans en een Russisch-Koreaans woordenboek samen te stellen, besloot ik beide projecten te ondersteunen.

Het project van het Chinees-Koreaanse woordenboek werd geleid door professor Il Sik Hong van het Instituut voor Koreaanse Cultuur van de Universiteit van Korea. Meerdere hoogleraren van de faculteit Russische Studies waren betrokken bij de voorbereiding van een Russisch-Koreaans woordenboek. Deze woordenboeken spelen een sleutelrol in de communicatie tussen de twee Korea’s en China en Rusland.

Wanneer een rotsblok dat boven op een berg ligt begint te vallen, dan komt het pas onder in het dal tot stilstand. Dit beeld beschrijft het veranderende lot van de westerse beschaving. Het is algemeen bekend hoe het Westen dankzij de wetenschap een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakte, maar nu stort het morele verval het Westen in het diepste dal. De bodem van dat dal is het Oosten, dat in het verloop van duizenden jaren een spirituele cultuur ontwikkelde.

Het Koreaanse schiereiland is bij uitstek de omgeving waar de culturen van Oost en West elkaar ontmoeten. Ook is het de plaats waar de continentale beschavingen en de ‘beschavingen van de oceaan’ samenkomen. De historicus en filosoof Oswald Spengler heeft een cyclische theorie over opgang en neergang van de beschavingen ontwikkeld. Hierin schetste hij een somber beeld van de democratie, die hij beschreef als een bestuurssysteem dat de westerse beschaving naar de ondergang voert. Hij redeneerde dat het democratische systeem voornamelijk door geld wordt gedreven, en dat de opkomst van materialisme, de overwaardering van de wetenschap, en de vele tekenen van moreel verval directe gevolgen zijn van de corrumperende macht van de democratie.

Wanneer we naar de huidige westerse cultuur kijken, lijken sommige van zijn denkbeelden een profetisch karakter te hebben. De Atlantische beschaving die tot nu toe gefloreerd heeft gaat duidelijk een nieuw tijdperk in, en wel de periode van de pan-Pacifische beschaving die nu in opkomst is. Het Aziatische continent, met daarin Korea dat klaar staat om een centrale rol te gaan vervullen, wordt de voornaamste speler in een nieuwe wereldgeschiedenis.  Tweederde van de wereldbevolking leeft in Azië. Alle grote wereldreligies hebben er hun oorsprong. De spirituele wortels van de mensheid liggen al heel lang in Azië.

Het is onvermijdelijk dat de beschavingen van Oost en West elkaar vinden op het Koreaanse schiereiland, en dat zij zich daar in harmonie met elkaar verbinden. Terwijl de wereld zeer snel verandert, beweegt de hemelse zegen met steeds grotere snelheid in de richting van Korea. Echter, als de Koreanen hun belangrijke leidinggevende rol - die erin bestaat de wereld op weg te helpen naar harmonie en vrede in een tijdperk van chaos - goed willen vervullen, dan moeten zij zich goed voorbereiden. Dan moeten zij afstand nemen van een verleden dat werd gekenmerkt door vooroordelen en egoïsme, en het nieuwe tijdperk verwelkomen met een heldere blik en een nieuw hart.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu