Beloftes die nooit verbroken mogen worden - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H5: Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld ...
 

- Hoofdstuk 5 - Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld veranderen -5-3

Beloftes die nooit gebroken mogen worden


Tijdens onze matching (partnervoorstel) - en huwelijksplechtigheden vraag ik de bruidegoms en bruiden om elkaar enkele plechtige beloftes te doen. Het zijn beloftes die nooit verbroken mogen worden. Ten eerste beloven ze elkaar altijd te vertrouwen en lief te hebben. Ten tweede, dat ze elkaars gevoelens niet zullen kwetsen. Ten derde, dat ze hun kinderen en kleinkinderen het belang van seksuele zuiverheid zullen bijbrengen. En ten vierde beloven ze dat alle leden van hun gezin elkaar zullen helpen en aanmoedigen om een voorbeeldgezin voor de wereld te worden.

Seksuele reinheid vóór, en trouw binnen het huwelijk zijn van het allergrootste belang. Dit is wat ik onderwijs, omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen zo het mooiste en het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is het optimale beginpunt voor het creëren en in standhouden van sterke en liefdevolle gezinnen.    

Een huwelijk houdt veel meer in dan eenvoudigweg het samenkomen van een man en een vrouw. Het is een uiterst waardevolle plechtigheid, waarin de partners beloven dat zij Gods scheppingswerk zullen voortzetten. Het huwelijk is de weg waarlangs man en vrouw één worden, nieuw leven scheppen en een band van ware liefde opbouwen. Door het huwelijk wordt een nieuwe toekomst gecreëerd, worden gemeenschappen en naties gevormd. Gods wereld van vrede wordt gerealiseerd met in het centrum gezinnen, die door het huwelijk zijn ingewijd. Gods koninkrijk ontstaat en krijgt vorm in het gezin. Man en vrouw moeten daarom een centrum van vrede zijn. De liefde tussen man en vrouw mag niet ophouden bij het echtpaar zelf. Zij moeten ook in staat zijn harmonie te scheppen tussen hun aangetrouwde familieleden. Dat man en vrouw gelukkig in liefde samenleven is niet voldoende. Ook alle verwanten moeten relaties van liefde en respect voor elkaar opbouwen. Ik raad echtparen aan om veel kinderen te krijgen, omdat veel kinderen krijgen en ze opvoeden een zegen van God is. Het is onvoorstelbaar dat mensen, hun eigen criteria volgend, besluiten om kostbaar leven te aborteren, dat hen door God gegeven is. Alle op aarde geboren leven is een uitdrukking en een belichaming van Gods wil. Alle leven is edel en kostbaar en moet daarom beschermd, en met de grootste zorg omringd worden.

Natuurlijk moeten man en vrouw het vertrouwen in elkaar steeds verder uitbouwen, en voortdurend voeding geven aan hun liefde voor elkaar. De belofte die ik het meest benadruk tegenover mensen die zich op het huwelijk voorbereiden is: “Leer jullie kinderen hun seksuele reinheid te bewaren.”

Dit is een voor de hand liggende belofte, maar in de huidige maatschappij is ze moeilijk na te leven. Hoe slechter de wereld wordt, hoe belangrijker het is dat mensen zich strikt aan de belofte van seksuele zuiverheid houden.

Het rijpen van het menselijk karakter gebeurt via het gezin, en hetzelfde geldt voor het tot stand komen van een wereld van vrede. Het doel van religie is, dat mensen goede en zuivere wezens worden, die de oorspronkelijke wereld van vrede tot stand brengen. Hoezeer politici er ook naar streven om een wereld van  vrede te vestigen, zij zullen hun doel niet bereiken. Zelfs de inzet van de meest geavanceerde militaire middelen brengt geen vrede. Het enige echte beginpunt van vrede is het gezin.

Toen ik in 1971 in Amerika aankwam, raasde er een storm van losbandigheid over het land, en de samenleving was in grote verwarring. Jonge mensen die een schitterende opleiding hadden genoten, werden zo een voor een vernietigd. Ontucht en overspel waren zo wijd verbreid, dat zij de norm waren geworden. Ook het probleem van seksueel overdraagbare ziekten nam razendsnel toe.

Politici, academici en geestelijken maakten het allemaal nog erger. Zij waren zich bewust van het probleem, maar de meesten van hen besloten het gevaar te ontkennen. Zij probeerden weg te kijken van de akelige werkelijkheid, omdat ze zelf hun seksuele zuiverheid niet hadden bewaard. Mensen die zelf hun onschuld op seksueel gebied hebben verloren, kunnen hun kinderen niet aanmoedigen om zuiver te zijn.

De neergang van de seksuele moraal onder volwassenen vernietigt gezinnen, en leidt tot het verderf van kinderen. Immoraliteit en bandeloosheid onder volwassenen vernietigt uiteindelijk de levens van jongeren. De reden dat het geluks- of welzijnsniveau in de tegenwoordige samenleving niet overeenkomt met het niveau van de materiële voorspoed, is de teloorgang van het gezin. Om gezinnen te kunnen beschermen, moeten volwassenen een voorbeeldig leven leiden. Alleen dan is het mogelijk om kinderen op te voeden in seksuele zuiverheid.

De moeder is de burcht die het gezin beschermt. Hoezeer de maatschappij ook verandert, het gezin zal als gezond en vredelievend baken overeind blijven indien de moeder tot dienstbaarheid en het brengen van offers bereid is. In zo’n gezin kunnen prachtige kinderen opgroeien. Wat de kinderen zien en leren binnen het gezin, is van het grootste belang.  Een krab die zijwaarts loopt, kan haar jongen niet aanleren om in een rechte lijn te lopen. Ouders moeten het goede voorbeeld geven. Goede en zuivere kinderen komen voort uit goede en zuivere gezinnen. De waarheid is altijd heel eenvoudig.

Het moeilijkste aspect van het gezinsleven is het goed opvoeden van de kinderen. We brengen hen ter wereld en begeleiden hen met liefde, maar kinderen groeien niet altijd  op zoals ouders zich dat wensen. Nog erger is, dat de tegenwoordige materialistische cultuur de onschuldige geest van jonge mensen vernietigt. Veel jongeren die horen op te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die tot uitmuntende prestaties in staat zijn, raken verslaafd aan drugs. Het onder invloed zijn van drugs zorgt ervoor, dat men het contact met zijn eigen geest kwijtraakt. Jonge mensen die dit contact kwijtraken vervallen heel gemakkelijk in misdaad en immoraliteit.

Tijdens de puberteit denken kinderen dat alles om hen draait, en zij hebben de neiging zich te verzetten tegen alles wat de ouders zeggen. Indien de ouder niet reageert met begrip, kan het gebeuren dat het kind vervalt in extreem egocentrisch gedrag. Aan de andere kant kan een kind in de pubertijd bijzonder diepe emoties voelen voor alles wat zijn hart raakt. Het kan gebeuren dat het op een mooie herfstdag een dadelpruim van een boom ziet vallen, die al zijn blad al verloren heeft. Het weet niet waarom, maar iets beroert zijn hart, een glimlach tovert zich op zijn gezicht en het ervaart een moment van intens geluk. Dit duidt erop, dat het zuivere en oorspronkelijke karakter van God doorkomt in zijn hart.

Maar als pubers seksuele relaties aangaan, vertroebelt hun kijk op de werkelijkheid en hun beoordelingsvermogen neemt af. Wanneer een puberjongen en –meisje elkaar ontmoeten en in gesprek raken, kan het zijn dat zij blozen en dat hun hartslag versnelt. Als hun hart op dat moment niet in overeenstemming is met Gods standpunt, zullen zij sterk geneigd zijn om alleen aan zichzelf te denken. Dan verliezen ze het vermogen om hun lichaam onder controle te houden.

Tijdens de puberteit zetten onze cellen alle deuren naar de liefde wagenwijd open, zowel die van ons lichaam als van onze geest. De verlangens van onze geest en lichaam behoren één te worden en samen te werken. Zodra we onze ‘neus van liefde’ ontwikkelen, beginnen we van geuren te houden waaraan we eerder een hekel hadden. En wanneer we de ‘mond van liefde’ ontwikkelen, raken we zomaar verzot op smaken die we voorheen verafschuwden. We willen de hele nacht door luisteren naar verhalen over liefde. We willen het object van onze liefde voortdurend aanraken. Pubers denken vaak dat geluk binnen handbereik ligt, zodra ze maar een liefdesrelatie aangaan.

De deuren van de liefde zijn echter door God ontworpen, en mogen pas geopend worden wanneer de tijd rijp is. Kinderen moeten begrijpen dat ze moeten wachten tot het zover is. Ouders moeten dit aan hun opgroeiende kinderen met de grootse zorg uitleggen. Liefde is een proces waardoor we steeds meer op God gaan lijken. Wat de wereld ons ook wil laten geloven, liefde is niet iets wat we voor onszelf kunnen opeisen wanneer we maar willen.

Tijdens de puberteit kan het voorkomen dat een kind het gedrag uit een opwindende film met alle geweld wil kopiëren. Men kan zich afvragen wat daar mis mee is. Het is echter verkeerd, omdat onverantwoordelijk gedrag destructieve gevolgen heeft. Naarmate kinderen opgroeien en de benodigde wijsheid en kennis vergaren, kunnen zij hun sociale ervaringen en hun omgeving steeds beter beheersen. Dan zijn ze echt vrij om dat te doen, maar nog niet in de pubertijd.

Waarom vinden we het niet verstandig dat een jong kind met een scherp mes speelt? Omdat het te weinig controle heeft, en nog niet op verantwoorde wijze met zo’n mes kan omgaan. Het kind begrijpt met zijn verstand misschien wel hoe je zo’n mes gebruikt, maar heeft nog te weinig controle om deze kennis veilig toe te passen. Daardoor snijdt het misschien wel in de vingers van zijn moeder. Omdat kinderen de gevolgen niet kunnen inschatten, geven we hen geen messen.

De combinatie van ouders, die nalaten om hun kinderen de waarde van seksuele zuiverheid bij te brengen, en kinderen die rebelleren tegen hun ouders, leidt tot gebroken gezinnen. Hierdoor  stort de samenleving in, raken naties ontwricht, en gaat de mensheid ten onder.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu