Het doel van religie in de 21ste eeuw - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H7: De toekomst van Korea is de toekomst van ...
 

- Hoofdstuk 7 - De toekomst van Korea is de toekomst van de wereld -7-3

Het doel van religie in de 21ste eeuw


De twintigste eeuw was een tijd van enorme veranderingen. In deze periode van honderd jaar gebeurde meer dan in de voorbije tweeduizend jaar. Het was de eeuw van twee wereldoorlogen en de periode waarin het communisme tot grote hoogten steeg, om vervolgens nagenoeg te verdwijnen. Het was ook de eeuw waarin de mensheid God de rug toekeerde en zich begroef in materiële dingen. Maar hoe is het met de 21ste eeuw gesteld? Er zijn mensen die zeggen dat wetenschappelijke vooruitgang heeft aangetoond, dat veel religieuze overtuigingen op bijgeloof berusten en irrelevant zijn voor de moderne wereld. Ik beweer echter dat de rol van religie onveranderd belangrijk zal zijn, zolang het geestelijke aspect van de mens een realiteit is en de wereld van vrede nog niet is gevestigd.

Wat is het doel van religie? Dat is het tot stand brengen van Gods ideale wereld. De reden waarom godsdiensten evangeliseren is, omdat ze willen dat steeds meer mensen onder Gods bestuur komen. Als iedereen onder Gods bestuur zou leven zouden we een vreedzame wereld hebben, zonder oorlog en verdeeldheid. De uiteindelijke bestemming van de weg die godsdiensten afleggen moet vrede zijn.

God schiep deze wereld vanuit een verlangen naar liefde en vrede. Indien we verdeeldheid scheppen, door te beweren dat onze eigen religieuze richting de enige weg is naar verlossing, dan gaan we tegen Gods verlangen in. God wil dat alle mensen hard werken aan vrede, verzoening en harmonieuze co-existentie. Als mensen zeggen dat er in het gezin ruzie ontstaat omdat sommigen naar de kerk willen, dan vertel ik hen zonder aarzelen dat het gezin voorrang heeft. Religie is slechts een middel om Gods volmaakte wereld tot stand te brengen, nooit een doel op zich.

De bestemming van de mensheid is om alle gezichtspunten die tot nu toe voor verdeeldheid hebben gezorgd met elkaar te verbinden. De filosofie die de wereld in de toekomst gaat leiden moet in staat zijn om  alle godsdiensten en denkwijzen samen te brengen. De tijd waarin één land voorop gaat en de mensheid aanvoert is voorbij. Ook het tijdperk van nationalisme is voorbij.

Als we alleen met mensen van hetzelfde ras of dezelfde godsdienst blijven omgaan, is een herhaling van oorlog onvermijdelijk. Het tijdperk van vrede heeft zeker geen kans als we niet boven culturele gewoontes en tradities uitstijgen. Geen van de ideologieën, filosofieën of religies die de mensheid tot nu toe hebben geleid, kunnen de vrede en de eenheid brengen die we voor de toekomst nodig hebben. We hebben een nieuwe ideologie en een nieuwe filosofie nodig, die boven boeddhisme, christendom en islam uitgaat. Mijn leven lang heb ik mensen opgeroepen om boven hun kerkelijke richtingen en zelfs boven hun religies uit te stijgen, tot het punt dat mijn stem het bijna begaf.

Er zijn bijna tweehonderd landen in de wereld, en ieder land heeft zijn eigen nationale grenzen. Een grens scheidt het ene land van het andere, maar landen die door grenzen gescheiden zijn kunnen niet voor eeuwig blijven bestaan. Alleen religie kan nationale grenzen overwinnen. De realiteit is echter dat godsdiensten, die de taak hebben om mensen te verenigen, vaak opgesplitst zijn in kampen die elkaar bestrijden. Ze gaan dikwijls gebukt onder een egoïstische manier van denken, die hun eigen manier van geloven op de eerste plaats zet. Ze zijn zich er niet van bewust dat de wereld  veranderd is, en dat een nieuw tijdperk van onbaatzuchtigheid is aangebroken.

Het is niet eenvoudig om de eeuwenoude muren tussen religies af te breken, maar het is onvermijdelijk als we naar één wereld van vrede willen. Religies en hun afsplitsingen moeten ophouden met zinloos geruzie over hun verschillen, en snel een middenweg vinden voor hun meningsverschillen. Samen moeten ze concrete stappen zetten naar een wereld van vrede. Materiële overvloed is niet genoeg voor een gelukkige toekomst voor de mensheid. Het is dringende noodzaak dat de strijd tussen moderne ideologieën, en tussen culturen en rassen, wordt overwonnen via de weg van interreligieus begrip en spirituele harmonie.

Mijn leven lang was mijn appèl aan de vele gelovige mensen die ik overal ter wereld tegenkwam steeds hetzelfde. Ten eerste: respecteer de tradities van andere religies, en zet alles in het werk om conflicten en tweedracht tussen godsdiensten te voorkomen. Ten tweede: alle religieuze gemeenschappen moeten samenwerken en dienstbaar worden aan de wereld. Ten derde: de leiders van alle religies moeten samenwerken om een structuur te ontwikkelen, die ons in staat stelt om onze gemeenschappelijke missie, de verwezenlijking van wereldvrede, te volbrengen.

Het  rechteroog bestaat omwille van het linkeroog, en het linkeroog omwille van het rechteroog. De twee ogen samen bestaan voor het welzijn van het hele lichaam, en dit geldt ook voor de andere lichaamsdelen. Niets bestaat voor zichzelf. Religie bestaat ook niet voor zichzelf, maar voor het doel van  liefde en vrede. Zodra wereldvrede verwezenlijkt is, is religie niet meer nodig. Het uiteindelijke doel van religie is het vestigen van een menselijke samenleving die bestuurd wordt door liefde en vrede. Dit is de wil van God.

Het is niet gemakkelijk om een omgeving te creëren waarin de harten van de mensen gevuld zijn met een verlangen naar vrede. Voortdurende scholing is de enige oplossing. Daarom zet ik mij in voor projecten op het gebied van onderwijs en scholing. We hebben de Sunhwa Arts School opgericht, nog vóór onze kerk sterk genoeg was om op eigen benen te staan.

Een school is een gewijde omgeving waar waarheid wordt onderwezen. Wat zijn de belangrijkste elementen van waarheid die een school zou moeten onderwijzen? Ten eerste behoren leerlingen op school over het bestaan van God te horen. Ze moeten leren om Zijn wezen in de wereld om ons heen te herkennen. Ten tweede moeten scholieren leren wat de fundamentele oorsprong van de mens is, wat zijn verantwoordelijkheden zijn en hoe we die moeten vervullen voor het welzijn van de wereld. Ten derde moeten leerlingen leren wat het doel is van het menselijk bestaan, en hoe zij de ideale wereld kunnen helpen opbouwen die nodig is voor dit bestaan. Alleen wanneer dit alles gedurende vele jaren met grote ernst en toewijding onderwezen wordt, kunnen leerlingen er een diep besef van krijgen.

Het huidige onderwijs is gericht op het creëren van een samenleving waarin slechts plaats is voor winnaars, en waar zij die als eerste de finish halen, beloond worden met een monopolie op geluk. Dat is geen goede manier om kinderen op te voeden. Onderwijs moet een middel zijn om een wereld te scheppen waarin alle mensen goed met elkaar kunnen samenleven.

De filosofieën en onderwijsmethoden die tot nu toe de overhand hadden moeten veranderen. Ze moeten ons gaan helpen om de collectieve doelen van de mensheid te vervullen. Indien het onderwijs in Amerika slechts als doel zou hebben om Amerika groot te maken, en als studenten in Groot-Brittannië alleen zouden studeren voor het welzijn van Groot-Brittannië, dan zou de toekomst van de mensheid er somber uitzien. Leerkrachten mogen hun studenten geen egoïstische levensstijl bijbrengen. Zij behoren hun best te doen om studenten de wijsheid mee te geven die nodig is om de hedendaagse, complexe sociale problemen op te lossen.

De rol van godsdienstwetenschappers is zelfs nog belangrijker. Deze geleerden hoeven geen ingewikkelde theorieën te onderwijzen, en ook mogen ze de superioriteit van hun eigen religie niet benadrukken. In plaats daarvan horen zij bij hun studenten de wijsheid te cultiveren waarmee deze de wereld kunnen liefhebben, en een wereld van vrede kunnen opbouwen. Ze horen het beginsel van onbaatzuchtigheid te onderwijzen. We hebben geen uitzicht op een gelukkige toekomst voor de mensheid, zolang geleerden onze jongeren de beginselen van vrede niet bijbrengen. De mensheid is één groot geheel van broers en zussen, en de wereld is één familie.

De belangrijkste wijsheid die de mensheid nodig heeft is de kennis van Gods hart en Zijn ideaal. Daarom blijft de rol van religie belangrijk, vooral ook in de eenentwintigste eeuw, waarin wetenschap en technologie de rol van religie lijken over te nemen, als het gaat om het verklaren van de werking van het universum.

Over de hele wereld moeten godsdiensten tot een helder begrip komen van het universele reisdoel van de mensheid, en  alle grote en kleine conflicten onmiddellijk staken. Ze hoeven niet te vechten voor de bescherming van hun eigen eer. De religies van de wereld moeten hun wijsheid samenbrengen, hun energie bundelen, en ijverig meewerken aan de opbouw van de ideale wereld van vrede. De vele conflicten van het verleden, waaruit zoveel haat blijkt, moeten zo snel mogelijk vergeten worden, en plaats maken voor inspanningen die naar vreedzame oplossingen leiden.

Ongeacht hoeveel we ons al hebben ingezet voor wereldvrede, we kunnen altijd nog meer doen. Religieuze mensen, die allemaal de missie hebben om de mensheid naar Gods ideale wereld te leiden, mogen geen moment vergeten dat hun enige echte opdracht is om apostelen van vrede te zijn.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu