Ware liefde wordt gevonden in ware gezinnen - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H5: Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld ...
 

- Hoofdstuk 5 - Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld veranderen -5-8

Ware liefde wordt gevonden in ware gezinnen


Ongeacht hoeveel een man en een vrouw van elkaar houden, ze vormen daardoor nog geen compleet en gelukkig gezin. Om dat te bereiken, moeten ze als ouders een beschermend schild vormen rondom het  gezin, en tenminste één kind hebben om van te houden. Wanneer een gezin beschermd is wordt het een bakermat van geluk. Zelfs iemand die heel succesvol is in de maatschappij, zal een ongelukkig gezin hebben als deze bescherming wegvalt.

De basis van liefde is het hart dat tot offers bereid is, en alles geeft voor het geluk van de ander. Ouderlijke liefde is ware liefde, omdat ouders ernaar verlangen alles voor hun kinderen te doen. Het is ware liefde, omdat ze bereid zijn door te gaan met geven, zelfs nadat ze alles al gegeven hebben. Ouders die van hun kinderen houden, onthouden niet wat ze hen al gegeven hebben. Geen enkele ouder houdt bij hoeveel schoenen en kleding hij voor zijn kind heeft gekocht, om dan te kunnen zeggen: “Kijk eens hoeveel geld ik al aan jou besteed heb!” In tegendeel: ouders houden altijd het gevoel dat ze meer hadden willen doen, ondanks het feit dat ze alles gegeven hebben.

Als kind was ik vaak bij mijn vader wanneer hij zijn bijenkorven verzorgde, en dan observeerde ik het gedrag van de bijen. Wanneer een bij in een bloementuin rondvliegt en de geur van een bloem opvangt, gaat ze met haar pootjes stevig op de bloem staan. Dan steekt ze haar neus diep in de bloem, haar achterlijf omhoog, en zuigt de nectar op. Wanneer je het achterlijf van de bij vastpakt, laat ze de bloem niet los. Ze waagt haar leven om haar plekje in de bloem maar niet te hoeven opgeven.

De liefde van ouders die zich toewijden aan hun gezin, lijkt op een bij die zich in een bloem heeft vastgezogen. Zelfs als een ouder zijn leven dreigt te verliezen, zal hij nooit de band van liefde loslaten die hem met zijn kind verbindt. Ouders geven hun leven voor het welzijn van hun kinderen, maar daarna vergeten zij dat weer. Dat is de ware liefde van ouders. Ongeacht hoe lang en gevaarlijk de weg ook mag zijn, ouders zijn graag bereid deze te gaan als het voor het geluk van hun kinderen is. Geen liefde is zo groot als de liefde van de ouders.

Een mens kan in een prachtig huis wonen en het meest exotische voedsel van de wereld eten, maar zonder ouders is er in zijn hart een grote leegte. Een mens die is opgegroeid zonder ouderlijke liefde, ervaart een eenzaamheid en een leegte in zijn hart die door niets kan worden opgevuld. Het gezin is de plaats waar we waarachtige en oorspronkelijke liefde ontvangen, en leren wat ware liefde is. Kinderen die in hun jeugd geen ware liefde hebben ervaren, hunkeren er hun leven lang naar, en lijden emotioneel sterk onder dit gemis. Bovendien hebben ze niet de kans om de nobele morele plichten te leren kennen, die ze voor gezin en maatschappij behoren te vervullen. Ware liefde is een waarde die alleen in het gezin kan worden geleerd.

Een waarachtig en oorspronkelijk gezin is de plaats, waar man en vrouw elkaar liefhebben en leven ter wille van de ander, alsof de partner zijn of haar eigen vader, moeder, broer of zus is. Het gezin is de omgeving waar de man van zijn vrouw houdt zoals hij God lief heeft, en de vrouw haar man respecteert zoals zij God respecteert. We kunnen onze broers en zussen niet laten vallen, ongeacht de moeilijkheden die we met elkaar meemaken; noch kunnen we onze moeders aan de kant schuiven. De term 'echtscheiding' zou daarom niet eens mogen bestaan. De man is voor zijn vrouw zowel een vader als een oudere broer. Zoals een vrouw haar vader of oudere broer nooit in de steek zou kunnen laten, kan zij dat ook niet doen met haar echtgenoot. Om dezelfde reden kan ook de man zijn echtgenote nooit in de steek laten. In een waarachtig gezin zijn man en vrouw doordrongen van elkaars absolute waarde.

Het maakt niet uit als man en vrouw verschillende rassen of culturen als achtergrond hebben. Wanneer zij op basis van Gods liefde een gezin vormen, bestaan er onder hun kinderen geen conflicten van culturele aard meer. Deze kinderen zullen de cultuur en de traditie van de twee geboortelanden van hun vader en moeder net zo koesteren, als zij hun beide ouders liefhebben. Conflicten in multiculturele gezinnen worden niet opgelost door het bijbrengen van intellectuele kennis. Waar het op aankomt is dat ouders hun kinderen opvoeden in ware liefde. De liefde van de ouders gaat in het vlees en bloed van de kinderen over. Ze wordt de bouwstof die hen in staat stelt, de twee landen die hun ouders hebben voortgebracht als één land te accepteren, en wereldburgers te worden die een voorbeeld zijn voor anderen.

Het gezin is de school waar liefde voor de mensheid wordt aangeleerd en geoefend. Wanneer kinderen, opgegroeid in de warmte van hun ouders liefde, een stap in de wereld zetten, zullen zij voor mensen in moeilijkheden zorgen zoals ze dat thuis hebben geleerd. Mensen die zijn opgevoed in liefdevolle relaties met hun broers en zussen, zullen ook in de grote wereld hun buren vol zorg tegemoet treden.

Mensen die grootgebracht zijn in liefde, zullen iedereen die in het leven hun pad kruist zien als een lid van hun eigen gezin. Het beginpunt van een waarachtig en oorspronkelijk gezin is het liefdevolle hart waarmee buitenstaanders als eigen gezinsleden worden behandeld, en van waaruit alles met hen wordt gedeeld.

Er is nòg een reden waarom het gezin belangrijk is. Het gezin breidt zich uit totdat het uiteindelijk de hele wereld omvat. Anders gezegd: de wereld begint bij het gezin, en is er het verlengde van. Een waar gezin is de basis voor het vormen van een ware samenleving, natie en wereld. Het is het startpunt voor de wereld van vrede, die Gods koninkrijk is.
Ouders doen hun uiterste best voor hun kinderen; toch werken ze niet alleen om hun eigen kinderen te eten te geven. Wanneer iemands hart overloopt van liefde, is hij in staat om voor het geluk van zijn medemensen te werken, en ook voor het geluk van God.

Het gezin is de omgeving waar we zoveel liefde ontvangen dat ons hart overstroomt. Het geeft zijn leden een beschermende omarming, maar verhindert niet dat liefde ook naar buiten toe haar weg vindt. Het is de natuurlijke eigenschap van liefde dat zij naar de omringende gemeenschap wil stromen, maar het gezin zal nooit tekort komen, ongeacht hoeveel liefde het geeft. De bron van liefde in het gezin droogt niet op, omdat God er de oorsprong van is. De liefde die we van God krijgen is zo, dat we kunnen blijven graven en toch nooit de bodem zien. Hoe dieper we graven, hoe meer liefde er omhoog borrelt, als het zuiverste bronwater. Wie met deze liefde is opgegroeid kan een waarachtig leven leiden.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu