Een vredevol gezin is de hoeksteen van de wereld - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H5: Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld ...
 

- Hoofdstuk 5 - Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld veranderen -5-5

Een vredevol gezin is de hoeksteen van de hemel


Veel mensen in het westen hebben een echt eenzaam bestaan. Hun kinderen verlaten veelal het huis zodra ze achttien worden, en vaak zien hun ouders hen dan nog slechts één of tweemaal per jaar, zoals met Kerst. Veel kinderen bezoeken hun ouders niet eens zo nu en dan, gewoon om te zien hoe het met hen is. Wanneer mensen trouwen wonen ze samen met hun partner, onafhankelijk van hun familie, totdat de ouders zo oud zijn dat ze niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Als dat moment aanbreekt, worden ze niet zelden in een verzorgingstehuis geplaatst.

Daarom is het goed te begrijpen dat sommige westerlingen jaloers zijn op de cultuur van het oosten. Veel ouderen in het westen denken: “In die culturen wonen de grootouders onder één dak met de andere familieleden, en zij worden gerespecteerd als de oudste leden van de familie. Dat is prachtig. De kinderen in die culturen hebben veel respect voor hun bejaarde ouders. Zo zouden mensen met elkaar moeten omgaan. Wat heeft het voor zin om in een verpleeghuis te liggen, terwijl we nooit meer iets van onze kinderen te zien krijgen en niet eens meer weten welke dag van de week het is?”

Helaas gaat ook de oosterse familiestructuur geleidelijk aan achteruit. Ook wij laten tradities los die ons duizenden jaren lang werden doorgegeven. We hebben onze traditionele kleding, eetgewoonten en familiestructuur al overboord gegooid. Het aantal bejaarde Koreanen dat alleen woont neemt toe. Wanneer ik in de krant lees over vereenzaamde oude mensen, dan ben ik daar heel verdrietig over. Het gezin is de omgeving waar de generaties bij elkaar wonen. Als gezinsleden verspreid wonen en de ouders alleen gelaten worden, dan is er geen sprake meer van een gezin. Het systeem van het samengestelde gezin is een prachtige Koreaanse traditie.

Ik ben er een voorstander van dat drie generaties bij elkaar wonen in zo’n samengesteld gezin. De reden hiervoor is niet alleen dat we op die manier de traditie van ons land in ere kunnen houden. Wanneer ouders een kind krijgen, dan dragen zij alles wat ze hebben aan dit kind over. Er is echter een grens in wat ze kunnen doorgeven. Ouders vertegenwoordigen het heden en kinderen de toekomst, terwijl grootouders het verleden vertegenwoordigen. Dus alleen wanneer grootouders, ouders en kinderen bij elkaar wonen, kunnen kinderen alle zegeningen uit verleden en heden erven. Wie van zijn grootvader houdt en hem respecteert, erft de geschiedenis van het verleden en leert veel van die wereld. Kinderen nemen van hun ouders kostbare wijsheid over, die hen wegwijs maakt in het heden. Ouders bereiden de toekomst voor door van hun kinderen te houden.

De positie van grootouders is dat zij God vertegenwoordigen. Hoe intelligent een jongeman ook mag zijn, hij kan de geheimen van deze grote wereld onmogelijk doorgronden. Jonge mensen kunnen de vele geheimen van het leven, die wij ons eigen maken naarmate we ouder worden, nog niet kennen. Daarom is de grootvader tegenover zijn nakomelingen de vertegenwoordiger van de geschiedenis van zijn familie. Hij is een waardevolle en gewaardeerde leermeester. De grootvader is degene die de wijsheid en de levenservaring, die hij tijdens zijn leven heeft opgedaan, aan zijn kinderen doorgeeft.

‘s Werelds oudste grootvader is God. Daarom is een leven waarin we onze grootvaders liefde ontvangen, een leven waarin we Gods liefde steeds beter leren begrijpen. In een leven waarin we proberen onze grootvader gelukkig te maken, streven we er ook naar om God gelukkig te maken. We moeten deze traditie koesteren, willen we de geheime voorraadschuur van Gods koninkrijk openen en Zijn kostbare liefde ontvangen. Een land dat zijn oude mensen negeert, verwaarloost zijn nationale karakter en ontkent zijn wortels.

Wanneer de herfst op komst is, verliest de kastanjeboom geleidelijk aan haar vocht en gaan de bladeren vallen. De buitenste schil van de kastanje valt af en zelfs de binnenste schil, rondom de vrucht, droogt uit. Zo is de cyclus van het leven. Ook bij de mens gaat het zo. We worden geboren als zuigelingen, groeien op door de liefde van onze ouders, ontmoeten een fantastische partner en trouwen. Dit zijn allemaal schakels van een levensketting gemaakt uit liefde. Tenslotte vergaat het ons net als de kastanjes die uitdrogen in de herfst. Ouden van dagen zijn geen aparte categorie mensen. We worden allemaal een keer oud. We mogen bejaarde mensen nooit respectloos behandelen, hoe seniel ze misschien ook worden.

Er bestaat een oude wijsheid die zegt: ‘Men kan alles bereiken als er thuis harmonie is’. Wanneer er binnen het gezin vrede heerst, gaat alles goed. Het vredevolle gezin is de hoeksteen van de hemel. Het gezin functioneert door de kracht van de liefde. Als we van het universum houden zoals van ons gezin, kan niets ons tegenhouden en kunnen we overal heen. God bestaat als het centrum van liefde, als ouders van het hele universum. Daarom moet de liefde in het gezin direct met God verbonden zijn. Zodra het gezin vervolmaakt wordt in liefde, bereikt het universum haar voltooiing.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu