De meester van de zeeën en de toekomst van ... - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H7: De toekomst van Korea is de toekomst van ...
 

- Hoofdstuk 7 - De toekomst van Korea is de toekomst van de wereld -7-5

De meester van de zeeën en de toekomst van de wereld


De geschiedenis toont aan dat een land dat de wereldzeeën beheerst een wereldmacht wordt. Denk maar aan Groot-Brittannië. Dit land beleefde ooit de invasie van de Noormannen, afkomstig uit Noorwegen en Zweden. In de zestiende eeuw besefte koningin Elisabeth I kort na haar kroning dat Groot-Brittannië zonder heerschappij over de zeeën alles zou kwijtraken. Zij versterkte de maritieme politiek van haar land, en dankzij haar grote toewijding werd Groot-Brittannië een vooraanstaande zeemacht. Ze mobiliseerde technologie en kapitaal voor de bouw van sterke schepen en stuurde die, bemand met dappere zeelui, de zee op.
Zij wisten niet wat hen aan de overzijde van de oceanen te wachten stond, maar dat weerhield hen er niet van om hun leven te wagen en uit te varen. Het resultaat was dat Groot-Brittannië, hoewel een relatief klein land in de Atlantische Oceaan, in het bezit kwam van kolonies op alle continenten en oceanen, en een wereldrijk opbouwde.

De westerse beschaving, met Groot-Brittannië als spil, kende een geweldige ontwikkeling op het gebied van wetenschap en technologie. Met behulp van het kompas zetten de Britse schepen koers naar de uithoeken van de wereld. De hoogontwikkelde materiële kennis en technologie gaven het land de vaardigheden waarmee het probeerde de wereld te veroveren.

Korea, en de meeste andere landen in het Oosten, hebben voor een andere benadering gekozen. De wereld van het Oosten schuift het spirituele niet aan de kant bij de zoektocht naar het materiële. Bij een conflict tussen het geestelijke en het materiële verwerpt het Oosten liever het materiële. Daarom kan in ‘t algemeen gesteld worden dat het leven in het Oosten altijd moeilijker was dan dat in het Westen, vanwege de achterstand in materiële ontwikkeling. In het Westen zal het geestelijke echter niet voor altijd door het materiële gedomineerd blijven. Omdat een geheel materialistische beschaving achteruitgang betekent, dient zich nu de kans aan om te leren van de meer spiritueel ingestelde oosterse cultuur.

De beschaving ontwikkelde zich vanuit Egypte naar Griekenland en Rome, en van daar naar Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Nu beweegt ze in de richting van het gebied van de Stille Oceaan, gelegen rondom het Koreaanse schiereiland. Het tijdperk van een pacifische beschaving breekt aan, en deze brengt westerse wetenschap en oosterse spiritualiteit samen. Landen als Korea en zijn Aziatische buren zullen de leiders van deze nieuwe tijd zijn. Het is niet toevallig dat het internationale aanzien van Korea en Japan in korte tijd snel is gestegen. Deze ontwikkeling was historisch gezien niet te vermijden, en wijst op de komst van het Aziatische tijdperk.

De Verenigde Staten en Rusland zullen echter niet werkeloos toezien  hoe ons land naar een leidinggevende positie in de wereld klimt. De kansen op een groot conflict in de buurt van Korea, waarbij de VS, Japan, Rusland en China betrokken zijn, zijn toegenomen. We moeten ons op tweeërlei manieren op een dergelijke situatie voorbereiden.

Ten eerste moeten we, om Korea te beschermen, een sterke band smeden tussen Japan en de Verenigde Staten, en deze vervolgens met Rusland en China verbinden. Hoe kunnen we dit bereiken? Het kan alleen met een filosofie en een hart die eenheid creëren. De enige filosofie die oorlogen tussen godsdiensten kan voorkomen, en een weg naar een vreedzame wereld kan openen, is de filosofie die stelt dat de mensheid moet worden gezien als een eenheid, die boven de verschillen in nationaliteit, ras en religie uitstijgt. Korea moet een filosofie van eenheid in de wereld introduceren, om zichzelf tegen het gevaar van een oorlog te beschermen.

Ten tweede moeten we onszelf voorbereiden voor het nieuwe tijdperk van de Stille Oceaan. De pacifische era staat voor de deur. Een land dat de oceanen niet kan beheersen, kan geen leidende kracht worden in het pacifische tijdperk. Als de hemelse zegen naar ons toe komt en we zijn er niet op voorbereid, dan laten we een unieke kans ongebruikt liggen. Als we weten dat we aan de vooravond van een oceanisch tijdperk staan, en als Korea de leiderspositie wil innemen in dat tijdperk, dan moet Korea de nodige voorbereidingen treffen.

De oceaan herbergt meer natuurlijke hulpbronnen dan alleen vis. Een nog belangrijker schat is haar potentieel om energie op te wekken. Omdat de reserves aan ruwe olie afnemen, groeit de zorg om onze  toekomstige energievoorziening met de dag. Zodra de wereld geen olie meer heeft, zit de mensheid onmiddellijk in het duister. Er zijn pogingen om energie te winnen uit granen, maar dat is geen reële optie, omdat er niet eens genoeg voedsel is om de huidige wereldbevolking te voeden.

De ware alternatieve energiebron is de oceaan. Energie uit waterstof in het zeewater vertegenwoordigt de toekomst van de mensheid. Tweederde van het aardoppervlak is water. Dat betekent dat tweederde van de grondstoffen die de mensheid in de toekomst nodig heeft, zich in de zee bevindt. Een nieuwe toekomst voor de mensheid kan niet tot stand worden gebracht zonder de grondstoffen uit de oceanen. De ontwikkelde landen winnen nu al olie en aardgas uit de oceanen, en verkopen dit voor een hoge prijs. De wereld staat pas aan het begin van het ontdekken van de natuurlijke hulpbronnen die zich in de oceanen verborgen houden. De dag dat de mensheid haar afhankelijkheid van de oceaan zal beseffen is niet ver meer.

Zonder menselijke inspanning zal het pacifische tijdperk niet kunnen aanbreken. Allereerst moeten we bereid zijn om de zee op te gaan. We moeten met schepen het water op durven gaan, en de golven trotseren. Zonder dergelijke moed kunnen we ons niet op het oceanische tijdperk voorbereiden. Het land dat de oceanen bedwingt zal een leidende macht in de wereld worden, en merken dat de wereld zich graag verdiept in haar cultuur en taal. Korea moet de beste rentmeester van de Stille Oceaan worden. Het moet de wil van de Schepper begrijpen en Zijn natuurlijke hulpbronnen goed beheren.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu