Liefhebben is geven en vergeten - dr. Sun Myung Moon autobiografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Snelle navigatie > H5: Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld ...
 

- Hoofdstuk 5 - Liefdevolle gezinnen kunnen de wereld veranderen -5-4

Liefhebben is geven en vergeten


Het gezin is het enige instituut dat door God geschapen is. Het is de school van liefde, waar we kunnen leren hoe we elkaar moeten liefhebben. Het is de omgeving waar we ontdekken hoe we in vrede met elkaar kunnen leven, en het is een trainingscentrum waar we oefenen hoe we een paleis van vrede kunnen bouwen in de wereld. We leren er ook hoe we een echtgenoot of echtgenote worden die voor de ander leeft; hoe we een man en een vrouw worden, die zich samen op de eeuwige weg van de liefde begeven. Het gezin is het basiskamp voor wereldvrede. Het leven moet er zo zijn dat de kinderen later zullen zeggen dat zij hun ouders nooit ruzie hebben zien maken.

We komen in het leven van alles tegen. Zelfs huwelijkspartners die veel van elkaar houden hebben soms onenigheid, kunnen kwaad worden en hun stem verheffen. Wanneer echter de kinderen de kamer in komen, moeten alle ruzie en onenigheid onmiddellijk ophouden. Hoe kwaad de man ook mag zijn, in het bijzijn van de kinderen moet hij zijn vrouw kalm en liefdevol behandelen. De kinderen moeten opgroeien met het idee dat hun gezin een burcht van vrede en harmonie is, en dat hun ouders altijd van elkaar houden.

Ouders zijn als een tweede God voor hun kinderen. Als je jonge kinderen vraagt of ze meer van God houden of van papa en mama, zullen ze meestal antwoorden dat ze meer van hun vader en moeder houden. Maar dat betekent dat ze ook van God houden. De meest waardevolle opvoeding wordt gegeven binnen het gezin. Geluk en vrede worden nergens anders zo zichtbaar. Het gezin is bedoeld om het hemels koninkrijk te zijn. Of iemand heel rijk en beroemd is, of desnoods de hele wereld bezit, doet er niet toe. Niemand kan gelukkig zijn indien er iets niet goed gaat binnen zijn gezin. Het koninkrijk van God begint in het gezin. Als man en vrouw elkaar echt liefhebben en een goed gezin opbouwen, beïnvloedt dit de wereld rechtstreeks.

Tijdens mijn verblijf in de gevangenis van Danbury zag ik iets heel interessants. We waren met een bulldozer aan het werk om een terrein te egaliseren  voor de aanleg van een tennisveld. Wanneer het regende legden we het werk stil, totdat de zon er weer door kwam. Dit proces van ophouden en weer doorgaan ging maanden achtereen door. Op zeker moment hadden we een lange periode met regen, waardoor we gedurende twintig opeenvolgende dagen niet konden werken. Toen het ophield met regenen en we het werk hervatten, bleek dat een watervogel een nest had gebouwd tussen de waterplanten. De locatie van het nest was slechts een paar meter van de plaats waar de gevangenen doorgaans hardliepen om hun conditie op peil te houden.

Aanvankelijk beseften we niet dat de vogel daar zat. Haar verenkleed leek sprekend op de waterplanten, zo perfect was haar camouflage. Pas nadat zij haar eieren had gelegd, merkten we haar op tussen de planten. De eieren hadden veel weg van zwarte kiezelstenen. Zodra de eieren waren uitgebroed, ging de moeder op zoek naar voedsel, bracht het naar het nest en liet het bij de jongen in de bek glijden. Echter, wanneer de moeder met het voedsel terugkwam, vloog ze niet in een rechte lijn op het nest af. Op enige afstand van het nest kwam ze neer, en het laatste stukje ging ze te voet. Ze zorgde ervoor dat ze het nest telkens vanuit een andere richting naderde. Dit was haar innerlijke wijsheid. Het maakte het voor anderen moeilijker om het nest met de jongen te vinden. De kuikens aten het voedsel dat de moeder hen bracht, en namen al snel in omvang toe. Soms kwam een van de gevangenen te dicht bij het nest en dan vloog de moedervogel op en joeg hem weg, dreigend met haar scherpe snavel. Ze was bang dat de indringer haar jongen iets zou aandoen.

De watervogel begreep heel goed wat ware ouderliefde is. Ware liefde is bereid tot het opofferen van het eigen leven - zonder enige berekening of voorbehoud. De vogel was bereid om haar leven te geven voor haar kroost, en liet daarmee ware liefde zien. Ouders gaan de weg van liefde, ongeacht hoe moeilijk die weg is. Ouders zijn bereid om zo nodig hun leven te geven voor de kinderen. Alleen ware liefde brengt hen zover.

De essentie van liefde is, dat we ook de allerkleinste wens om anderen voor ons te laten leven uit ons hoofd zetten. Het betekent dat we leven voor het geluk van anderen, en bijdragen aan het grotere geheel. Liefde geeft, en vergeet totaal wat ze al gegeven heeft; daarna gaat ze zonder ophouden door met geven. Liefde betekent geven met vreugde. Ze komt tot uitdrukking in het hart van de moeder, die haar zuigeling in haar armen neemt en hem de borst geeft.

Ouders zijn bereid om alles te verdragen voor hun kinderen. Ook wanneer hun botten het bijna begeven, hebben ze nooit het gevoel dat er teveel van hen gevraagd wordt, zo groot is de liefde voor hun kinderen. Ware liefde begint bij God, en komt van God naar ons toe. Dus wanneer ouders tegen hun getrouwde kinderen zeggen: “Als jullie op elkaar gesteld zijn, is dat vanwege jullie ouders’ goedheid”, dan moeten de kinderen kunnen antwoorden: “Als jullie voor mij niet zo’n goede partner hadden gevonden, zou ik niet weten wat ik had moeten doen”.

Het gezin is een bundel gevuld met liefde. Wanneer we naar Gods koninkrijk gaan en deze bundel openmaken, dan komen er een magnifieke vader en moeder te voorschijn. Ook komen er prachtige kinderen te voorschijn, en grootouders met een diep en liefdevol hart. Dit is de bundel van liefde. Het gezin is het domein waar Gods ideaal gestalte krijgt, de plaats waar Zijn werk voltooid wordt. Het is Gods verlangen om een wereld te realiseren, waar liefde werkelijkheid wordt. Het gezin is die plaats. Het is de omgeving waar Gods liefde overvloedig aanwezig is.

Wanneer we het woord ‘gezin’ horen, tovert dit spontaan een glimlach op onze lippen. Dit komt omdat de liefde binnen het gezin belangeloos en opofferend is, en ieder voor het geluk van de ander wil leven. Ware liefde geeft, vergeet dat ze gegeven heeft en geeft vervolgens opnieuw. De liefde die ouders voor het welzijn van hun kinderen laat leven, en grootouders voor het geluk van hun kleinkinderen, is ware liefde. De liefde die iemand ertoe aanzet om zijn of haar leven voor het vaderland te geven, is ware liefde.START | TERUG | VOLGENDE

.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu