De Zegening - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

De Zegening

The Cosmic Peace Blessing
DE ZEGENING


Liefdevolle gezinnen en wereldvrede
Alle religies, waar ook ter wereld, beschouwen het gezin als essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk. De waardigheid van het gezin en de kwaliteit van de relaties binnen het gezin zijn van groot belang voor de gezondheid van een samenleving. Instabiele gezinnen leiden tot destructieve tendensen in de maatschappij zoals (extreem doorgevoerd) individualisme, vereenzaming, criminaliteit en geweld.
Lees meer


Het belang van zuiverheid vóór en binnen het huwelijk
Een huwelijkssluiting is meer dan simpelweg  het samenkomen van een man en een vrouw. Het is een uiterst waardevolle plechtigheid waarin de partners beloven Gods scheppingswerk voort te zetten. Het huwelijk is de weg waarlangs man en vrouw één worden, nieuw leven scheppen en een band van ware liefde opbouwen. Door het huwelijk wordt een nieuwe toekomst gecreëerd, worden gemeenschappen en naties gevormd. Gods wereld van vrede wordt gerealiseerd met gezinnen, ingewijd door het huwelijk, als kern. Gods koninkrijk ontstaat en krijgt vorm in het gezin. Man en vrouw moeten daarom een centrum van vrede zijn.
Lees meer


Misbruik van liefde: universele oorzaak van ongeluk
Door de val van de mens staat het universum op zijn kop. Door deze fatale ontwikkeling aan het begin van de menselijke geschiedenis werd al het goede, mooie en rechtvaardige dat God gepland had, omgedraaid in zijn tegendeel. De mens, geschapen om als evenbeeld van God een wezen van goedheid te zijn, werd een egocentrisch en zelfzuchtig wezen. Het kostbaarste, meest verhevene, meest edele dat God schiep - ware, onbaatzuchtige  liefde - werd het meest van alles gecorrumpeerd.
Lees meer


De ‘Cosmic Peace Blessing’
Huwelijk en gezin zijn geen uitvindingen van mensen. Het zijn goddelijke instituties, met het doel om de eigen persoonlijkheid te vervolmaken. Harmonische gezinnen leiden tot een harmonische samenleving. Het realiseren van gezinnen waarin Gods liefde kan wonen, is een centraal oogmerk van de leer van Sun Myung Moon en zijn echtgenote Hak Ja Han. Vader Moon legt uit dat de grootste problemen in onze wereld hun wortels hebben in het misbruik van liefde. De vernieuwing van het gezinsideaal zal in hoge mate bijdragen aan wereldwijde vrede.
Lees meer

______________________________________________________________________________________________________________________

Grenzen overschrijden


Interculturele huwelijken elimineren barrières tussen mensen

Al vanaf de eerste huwelijksin- zegeningen in de jaren zestig heeft Reverend Moon jonge mensen aangemoedigd om de uitdaging aan te gaan van een huwelijk met een partner met een andere huidskleur en een geheel andere culturele achtergrond. Rev. Moon: “Zulke huwelijken leveren een enorme bijdrage aan de overwinning van de barrières die tussen rassen, culturen, volkeren en religies bestaan en zij dragen in hoge mate bij aan de totstandkoming van één wereldfamilie.”

 
Back to content | Back to main menu