De Wederkomst en zijn belangrijkste taak - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

De Wederkomst en zijn belangrijkste taak

MESSIAS

De Wederkomst en zijn belangrijkste taak


Christenen kijken met verlangen uit naar de wederkomst van Christus. De voorbereiding op de wederkomst is de belangrijkste en uiteindelijke opgave van het Christendom, essentiëler nog dan de geestelijke verlossing zelf.

Kruis en opstanding brachten gedeeltelijke verlossing. Christenen bevinden zich in dezelfde situatie als Paulus. Vele gelovigen, waaronder de ‘heiligen’, hebben vreugde ervaren over de geestelijke verlossing, maar tegelijkertijd droefenis, zelfs doodsangst, over het feit dat het lichaam en de aardse sfeer nog gebukt gaan onder het kwade. Dit is ook een weerspiegeling van het hart van Jezus. Aan de ene kant is er in Jezus de vreugde over de geestelijke verlossing, die hij heeft gebracht. (Johannes 19:30: “Het is volbracht”). Aan de andere kant is er in Jezus’ hart de droefenis over wat er niet vervuld was. Jezus kwam om Gods ideaal op aarde te realiseren. Hij zei: (Matteüs 16:19)“...wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel”.

De tragedie van de verwerping van Jezus door het volk en de daaruit resulterende kruisiging was, zoals reeds werd gezegd, het feit dat Jezus niet de fundering vond om een vrouw te herstellen en om samen met haar, op aarde, als Ware Ouders van de mensheid, Gods scheppingsideaal te vervullen. Daardoor kon Gods Koninkrijk niet op aarde, en dus ook niet in de geestelijke wereld, worden verwezenlijkt. Alleen samen met zijn bruid had Jezus God en mensheid eindelijk van alle leed kunnen bevrijden, hetgeen het diepe, wanhopige verlangen van zijn hart was. Het feit, dat die bevrijding van God en mens niet kon plaatsvinden, heeft Jezus’ hart tot op heden met diepe smart vervuld.

De wederkomst van Christus brengt  algehele bevrijding
Gods wil om de mensen tot hun oorspronkelijke, zuivere staat te herstellen is absoluut. Omdat Jezus de volledige verlossing van de mensen hier op aarde niet kon realiseren moet de Messias terugkomen. Dit betekent niet dat de mens Jezus terug zal komen, maar dat God opnieuw een mens op aarde moet vinden die de weg van Jezus tot het einde gaat en hier op aarde Gods ideaal verwezenlijkt. De mens die God op aarde vindt in de tijd van de wederkomst van Christus, is een man die eerst op individueel niveau volledige eenheid met Gods hart bereikt, zoals de eerste Adam had moeten doen en zoals Jezus gedaan heeft. Daarna moet hij in de positie van de nieuwe Adam een, door God eveneens met de allergrootste zorg voorbereide, vrouw vinden die de missie van de nieuwe Eva kan vervullen. Indien zij hun zware verantwoordelijkheid goed vervullen, worden zij uiteindelijk de nieuwe centrale ouders van de hele mensheid. Precies zoals Jezus en zijn bruid volgens Gods wil de Ware Ouders van de mensheid hadden moeten worden en de fout van Adam en Eva - oorzaak van alle zonde en kwaad - hadden moeten goedmaken, zo moeten deze man en vrouw als de kosmische Ware Ouders deze fout herstellen in de tijd van Christus’ wederkomst. Jezus zelf zal dit centrale ouderpaar vanuit de geestelijke wereld intensief begeleiden.

Wanneer gevallen mensen zich in hun hart verbinden met de Ware Ouders, en onder hun leiding en met hun voorbeeld werken aan de zuivering van hun hart en hun karakter, kunnen zij een begin maken met de uiteindelijke, volledige verlossing van hun gezin en hun afstammingslijn. Deze mensen kunnen onder leiding van de Ware Ouders gezinnen stichten die onder Gods heerschappij van ware liefde vallen en
waarin God kan wonen. Dergelijke gezinnen vormen het begin van Gods koninkrijk op aarde en in de geestelijke wereld. Deze gezinnen zijn het begin van de verwezenlijking van het Messiaanse ideaal.

Het echtpaar dat door God is voorbereid en uitgekozen om deze taak te vervullen, moet een zware weg gaan van absoluut geloof en totale opoffering en toewijding. Zij zullen als geen ander Gods bedroefde hart leren kennen en de mensen zullen door hen Gods hart leren begrijpen en de weg naar Hem terugvinden. Hun komst en het slagen van hun missie zal leiden tot de definitieve ondergang van de macht van het kwaad. Daarom zullen kwade machten tot het uiterste gaan om het succes van hun missie tegen te houden. Onder zware vervolging zullen zij hun werk moeten doen; onder de meest extreme omstandigheden zullen zij hun geloof, hun standvastigheid en hun liefde moeten tonen. Zij zullen net als Jezus de weg van het kruis - de weg van verloochening en bitter lijden - moeten gaan, maar zij zullen in leven moeten blijven en als ultieme overwinnaars uit de strijd moeten komen. Slagen zij hier in, dan zal door hun overwinning de droefheid uit Gods hart en Jezus’ hart eindelijk worden weggenomen.

Terug naar vorige pagina  |  Terug naar overzicht - Messias


.

 
Back to content | Back to main menu