Wat betekent Messias? - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Wat betekent Messias?

MESSIAS

Wat betekent 'Messias'?

De Messias, ook Christus genoemd, is de persoon die komt als de nieuwe of tweede Adam om Gods oorspronkelijk scheppingsideaal te vestigen. De Messias verschijnt op de fundering van een voorbereide bloedlijn, waarin veel mensen tijdens een lange periode beproevingen en ontberingen hebben doorstaan en offers hebben gebracht. Dit gebeurde in onderwerping aan Gods wil met maar één doel: het betalen van vergoeding voor de zondeval en het omkeren van het proces daarvan. Doordat mensen, in gehoorzaamheid aan God, bereid waren deze moeilijke en pijnlijke weg te gaan, kon uiteindelijk één persoon net als Adam zondeloos worden geboren. De Messias komt om satans kwade heerschappij over de mensheid te beëindigen en Gods heerschappij van het goede - Gods Koninkrijk op aarde en in de geestelijke wereld - voor eeuwig te vestigen.

Adam en Eva hadden Gods scheppingsdoel moeten verwezenlijken door de vervulling van de Drie Grote Zegeningen: 'Wees vruchtbaar, vermenigvuldigt u en heers over de aarde'. (Gen 1:28). Deze drie zegeningen zijn het scheppingsdoel van alle mensen. De eerste zegening (wees vruchtbaar) heeft te maken met het bereiken van individuele rijpheid in Gods liefde. De tweede zegening (vermenigvuldigt u) heeft betrekking op het vestigen van een gezin en maatschappij van ware liefde, gericht op God. De derde zegening  heeft te maken met de mens die als goede beheerder zorg draagt voor, en liefde en waardering geeft aan de schepping.

De Messias komt als bruidegom
Net als de eerste Adam moet de Messias de Drie Grote Zegeningen vervullen. Hij moet opgroeien tot individuele rijpheid en daarbij één worden met Gods hart en leren liefhebben zoals God liefheeft. Vervolgens moet hij de tweede zegening vervullen: de Messias komt als bruidegom; hij moet een vrouw herstellen tot de positie van zijn bruid als tweede, zondeloze Eva. Met haar moet hij een op God gericht gezin stichten. De Messias en zijn echtgenote komen als de nieuwe Adam en Eva, de ware ouders van de hele mensheid. Ze komen om in ieder mens de verandering van de bloedlijn te bewerkstelligen. Door het geven van wedergeboorte verbinden zij ieder mens met Gods oorspronkelijke bloedlijn van ware liefde en waar leven. Zie Rom. 11:17, waarin gesproken wordt over het 'enten op de ware olijfboom'.In dit proces wordt de mens van satans kwade bloedlijn van valse liefde en vals leven afgescheiden. Dit is de verwijdering van de erfzonde, die ten grondslag ligt aan het bestuur van het kwade en de oorzaak is van al het leed, egoïsme en alle conflicten van de mensheid. Tegelijkertijd herwinnen de mensen, wedergeboren door de Ware Ouders, hun status als Gods ware zonen en dochters.

De Messias, een mens van vlees en bloed
De Messias, die komt als een mens van vlees en bloed, zal bij zijn komst ook een liefdevolle relatie ontwikkelen met de geschapen wereld en de mensheid voorgaan in goed bestuur. Zo zal hij de derde grote zegening vervullen. Problemen als milieuverontreiniging en de ongelijke verdeling van hulpbronnen en voedsel zullen aan de hand van de Messias, en doordat de mens zijn verantwoordelijkheid vervult, worden opgelost. Dit zal het einde betekenen van de verweesde staat van de schepping, beschreven in Rom. 8:22, de schepping die nu zucht en in barensnood is. Omdat hij verschijnt als de persoon die komt om het verdriet van God, mensheid en schepping te beëindigen en de droom van God, de mens en de schepping voor altijd te verwezenlijken, is hij de belangrijkste persoon in de geschiedenis. Door hem worden de beloftes van alle godsdiensten vervuld. Hetzelfde geldt voor de missies van alle profeten, heiligen en wijzen vóór hem.De Messias doet zijn missie niet alleen. Zijn verschijnen is op zich nog geen garantie dat Gods ideaal wordt vervuld. Om zijn missie te vervullen heeft hij de juiste respons van de mensen nodig. Het is belangrijk dat mensen zich in geloof met hem verbinden en met hem samenwerken om Gods ideaal te verwezenlijken. De bouw van Gods Koninkrijk is een 'joint venture' van God, de Messias (Christus) en de mensen.


Terug naar overzicht - Messias

.
.
.

 
Back to content | Back to main menu