De Schepping - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

De Schepping

Visie > Het Beginsel in hoofdlijnen
DE VISIE

De schepping

Door de eeuwen heen hebben bepaalde vragen de naar waarheid en goedheid hongerende mens beziggehouden in zijn geestelijke zoektocht. Wat is de aard van God?  Hoe en waarom creëerde Hij het universum en de mensheid? Welke geestelijke wetten besturen het universum? Bestaat er een geestelijke werkelijkheid die we niet stoffelijk kunnen waarnemen? Als wij aan het begin van het menselijk bestaan Gods ware liefde hadden geërfd, dan zouden onze levens en de hele menselijke geschiedenis er volkomen anders hebben uitgezien.Over God
Het Beginsel legt uit dat God een levende realiteit is met 'persoonlijkheid' en karakter. God wordt zeker niet gezien als een oude man met een lange baard die ergens in de lucht op de wolken verblijft. In tegendeel: Hij bestaat geheel zonder vorm - zoals wij die leven in de driedimensionale wereld het begrip 'vorm' kennen. Hoewel aan God persoonlijkheid en aspecten als hart, emotie, intellect en wil worden toegekend, is Hij oneindig veel groter dan één afzonderlijk individu zoals wij zijn.

Oorzaak en gevolg
God is voor ons onzichtbaar en mysterieus. Is hij daarom ook onkenbaar? Hoe kunnen we iets te weten komen over de onzichtbare God? Dit kan op dezelfde manier als wij het - onzichtbare - karakter van een kunstenaar leren kennen via zijn tastbare en zichtbare kunstwerken. Wanneer we bijvoorbeeld in een schilderij van Vincent van Gogh melancholie ontdekken, dan weten we dat die melancholie afkomstig is van de persoonlijkheid van de kunstenaar, de schepper van
het werk. Wanneer we, analoog hieraan, kijken welke universele kenmerken de schepping bezit, dan weten we dat deze eigenschappen hun oorsprong hebben in God. Dit omdat God, als onzichtbare oorzaak, zich uitdrukt in de schepping, het zichtbare resultaat.


Via de schepping God leren kennen
Al het geschapene heeft een innerlijk karakter en een uiterlijke vorm. Een voorbeeld zijn geest en lichaam van de mens, maar ook alle andere schepsels hebben een zichtbare buitenkant en een onzichtbare kern. De schepping, de wereld van resultaat, bestaat bovendien in nóg een set duale eigenschappen, te weten mannelijk en vrouwelijk ofwel positief en negatief (yang en yin). Deze twee sets van tweevoudige kenmerken hebben hun oorsprong in God. God moet dus ook enerzijds 'karakter en vorm' in zich dragen en anderzijds een mannelijk en een vrouwelijk element in zich herbergen. Gods onzichtbare karakter is zijn wezen met eigenschappen als emotie, intellect en wil, terwijl het gehele geschapen universum, inclusief de mens, Gods uiterlijke vorm weerspiegelt. Het mannelijke en het vrouwelijke element in God zorgen ervoor dat God als ouders is voor de mens.

De mens in relatie tot God
De wetenschap leert ons dat de mens een hoog ontwikkeld zoogdier is. Natuurlijk is hij dat, maar dan gaat het slechts over de buitenkant van de mens: zijn stoffelijk lichaam dat tijdelijk van aard is. Het lichaam is belangrijk maar bepaalt niet onze essentie. Het innerlijk van de mens, onze geest of ziel, is niet het product van onze hersenen, waardoor het gedoemd zou zijn ook te verdwijnen wanneer ons lichaam ermee ophoudt. Integendeel: ons innerlijk is een unieke uitdrukking van het karakter van God. De mens heeft, vergeleken met andere schepsels, een buitengewone gevoeligheid voor Gods liefde. Hij heeft het potentieel om Gods karakter zo volledig te weerspiegelen, dat hij voor God de bron van allergrootste vreugde kan zijn. Omdat God eeuwig is, bestaan wij als Zijn kinderen ook eeuwig.

Een hart van ware liefde
Wat is de meest essentiële eigenschap van God? Het is onbaatzuchtige ouderlijke liefde. Gods liefde moet onvoorstelbaar groot en zuiver zijn omdat zelfs wij mensen met al onze fouten al in staat zijn tot liefde en offerbereidheid. Deze essentie van Gods hart, in het Koreaans 'Shimjung' genoemd, is een kracht die niet anders kan dan liefhebben. Het is een kracht die er niet tegen kan om niet lief te hebben en niet alles van zichzelf te geven.
Zij bestond al vóór de schepping van het universum en was er de oorzaak van dat God met zijn scheppingswerk begon. Onze levensopdracht is om een weerspiegeling te worden van Gods 'Shimjung'.


Waar gaan we heen wanneer we sterven?
Veel mensen geloven op de een of andere manier in een leven na de dood. De meesten van ons begrijpen echter niet, dat we tijdens ons stoffelijke leven op aarde ook al in twee werelden leven, in een materiële en in een geestelijke wereld. God heeft ieder mens geschapen met een geestelijk 'zelf' (onze geest) en een stoffelijk of materieel 'zelf' (ons lichaam).

Zoals de stoffelijke wereld de omgeving voor ons stoffelijk zelf is, is de geestelijke wereld de omgeving voor ons geestelijk zelf. Maar waar ons verblijf op deze aarde begrensd is, duurt ons leven in de geestelijke wereld eeuwig. God - als universele Ouder en bron van liefde - schiep ons als Zijn kinderen. Wij mensen zijn geschapen om Gods liefde te ontvangen, niet slechts tijdelijk, maar voor altijd. Door het stoffelijk leven op aarde, waarbij het gezin een centrale rol hoort te spelen, ervaren mensen alle vormen van liefde. Op deze manier bouwen we in ons binnenste zelf aan de fundering voor onze relatie met God, een relatie die zich voortdurend ontwikkelt. Wanneer we het doel van ons leven op aarde eenmaal vervuld hebben, is de verbinding met het lichaam niet langer onontbeerlijk. Alle stoffelijke lichamen zijn aan een natuurlijk verouderingsproces onderhevig en vergaan. Om die reden schiep God niet alleen een stoffelijke, maar ook een geestelijke wereld.

In Gods oorspronkelijk ideaal zouden we op aarde in staat zijn, door onze vijf geestelijke zintuigen in verbinding te treden met de geestelijke wereld, net zoals we nu met onze vijf stoffelijke zintuigen de stoffelijke wereld waarnemen. Maar omdat we van God afscheiden zijn en niet tot geestelijke rijpheid zijn uitgegroeid, werden onze geestelijke zintuigen zo beschadigd, dat we nu onwetend zijn over het bestaan van de geestelijke wereld.


Meer over dit thema
Lees ook meer over:

>> De polariteit van God en de schepping
>> Het doel van de schepping
>> De groeiperiode van alle geschapen wezens

.
.

Terug naar overzicht - De Visie
.
.
..
.
.

 
Back to content | Back to main menu