Messias: 3de Adam en Ware Ouders - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Messias: 3de Adam en Ware Ouders

SUN MYUNG MOON

Messias betekent: derde Adam en Ware Ouders


Jezus kwam om de fout van de eerste Adam in het aards paradijs te herstellen en in zijn plaats een Ware Vader voor de mensheid te worden. Daarom wordt Jezus in de Bijbel de laatste Adam genoemd. (1. Kor. 15:45). Doordat Hij echter door het ongeloof van zijn tijdgenoten ervan weerhouden werd om Adams positie als Vader van de mensheid in te nemen, komt de mens die God in de Laatste Dagen uitkiest  opnieuw om de positie van Adam te vervullen. Daarom wordt hij - na Jezus als tweede Adam - de derde Adam genoemd. Ook komt hij net als Adam en Jezus met de opdracht om de Ware Vader van de mensheid te worden. Omdat het zijn missie is om dit te  samen met zijn bruid in de positie van Ware Moeder te vervullen, staan zij samen in de positie van Ware Ouders van de mensheid.

De verborgen dimensie van de geschiedenis is dus Gods voorzienigheid van herstel. Herstel komt in feite neer op het opnieuw scheppen door God van wat Zijn oorspronkelijk plan was, maar wat verloren is gegaan.  In Jes. 46:11 drukt God Zijn verlangen en voornemen heel helder uit: “Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering”. Gods plan en al Zijn werken hebben als doel de mensheid te herstellen en Zijn ideale wereld te vestigen, zoals Hij oorspronkelijk van plan was geweest. De kernpunten van dit plan zijn dat God de Messias stuurt zodra de mensen de noodzakelijke voorbereidingen vervuld hebben, en dat de mensen de Messias bij zijn komst aannemen en met hem samenwerken.

De Messias, die net als Adam en Eva zonder zonden geboren wordt, komt als de 'tweede Adam', om de volledige en volmaakte liefde van God te openbaren, iets wat de eerste Adam niet kon vervullen. Als resultaat van de Val verloor de mens het besef van Gods liefde. Hij werd voortaan door de zelfzuchtige, valse liefde van de aartsengel overheerst. Daarom zegt de Bijbel dat satan, de oorsprong en grondlegger van het zelfzuchtige denken van de mens, de 'overste dezer wereld' is. (Joh. 12:31). De Messias komt om de heerschappij van satan te beëindigen, ons van het kwaad en het egoïsme te bevrijden en Gods koninkrijk op te richten.

Het verwerkelijken van Gods ideaal van ware liefde is gebaseerd op de vervulling van de Drie Grote Zegeningen (Gen. 1:28). Nadat de eerste menselijke voorouders zondigden en geen waar gezin konden stichten, is het Gods uitdrukkelijke wens geweest om een ware man en een ware vrouw te vinden die Zijn ideaal konden verwezenlijken. Dit echtpaar moet datgene uitvoeren wat Adam en Eva niet tot stand konden brengen. Als nieuwe Adam heeft de Messias eveneens de taak om de Drie Grote Zegeningen te vervullen, door één te worden met Gods hart en een ideaal gezin (d.w.z. zoals oorspronkelijk door God ontworpen) op te bouwen, als basis voor de zondeloze maatschappij, natie en wereld.Wat deze drie zegeningen zijn, wordt uitgelegd in het hoofdstuk 'Doel van de Schepping' bij: 'Visie van de Verenigingsbeweging'.

Als grondlegger van het eerste ideale (zondeloze) gezin noemen we de Messias en zijn bruid 'Ware Ouders'. De Ware Ouders zullen een nieuwe, zondeloze afstammingslijn vestigen. Wanneer mannen en vrouwen zich met de Ware Ouders verbinden, kunnen zij zich van satan afscheiden en in de nieuwe afstammingslijn opgenomen worden. Deze nieuwe afstammingslijn of bloedlijn heeft op geen enkele manier iets te maken met de zondeval. Uiteindelijk zal, door deze weg te volgen, de hele mensheid in staat zijn om de  Drie Grote Zegeningen te vervullen.

Terug naar vorige pagina
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu