Messias - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Messias

MESSIAS

Wat betekent "Messias" ?

De Messias (letterlijk vertaald: de gezalfde) is de door God gekozen mens, die het probleem van de oorspronkelijke zonde, de erfzonde, oplost en het verloren gegane ideaal verwezenlijkt. Door de Messias heeft God de mogelijkheid om de mensen van hun vervreemding te bevrijden, hen naar Hemzelf terug te leiden en Zijn ideaal te realiseren.
Lees meer


Jezus

Jesus Christus is Gods ware zoon en de Messias. Hij is de mens die het oorspronkelijke ideaal van een volmaakte mens in zijn leven heeft verwezenlijkt. Hij heeft als eerste mens op aarde in volkomen eenheid met God geleefd en Gods liefde is in hem geheel zichtbaar geworden. Daardoor kon Hij andere mensen dit ideaal laten zien en erover onderwijzen.
Lees meer


De Wederkomst en zijn belangrijkste taak

De wederkomst van Christus op aarde is het belangrijkste doel waar God en Jezus in de geschiedenis van de laatste 2000 jaar naartoe hebben gewerkt. Wanneer Christus wederkomt,  brengt Hij voor ieder mens volledige, d.w.z. geestelijke èn stoffelijke verlossing. Hij zal het Messiaanse ideaal voltooien, de verwezenlijking van Gods  Koninkrijk op aarde en in de geestelijke wereld.
Lees meer


Verandering van bloedlijn

Omdat Adam en Eva Gods ideaal niet vervulden en omdat Jezus door zijn tijdgenoten werd afgewezen en zo ervan werd weerhouden om Gods rijk op aarde te vestigen, zal iemand als Derde Adam op aarde geboren worden om de voorzienigheid van herstel te voltooien. Deze door God voorbereide en uitverkoren mens zal satans heerschappij over de gevallen mensen vernietigen en Gods ideaal van de drie zegeningen op aarde verwezenlijken. Hij werd net als wij op deze aarde geboren uit een vrouw van vlees en bloed.

Lees meer

.
.
.

 
Back to content | Back to main menu