Autobiografie Vader Moon - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Autobiografie Vader Moon

SUN MYUNG MOON

Nu ook in Nederlandse vertaling …..
Autobiografie dr. Moon goed ontvangen

Toen Sun Myung Moon's autobiografie 'a Peace-Loving Global Citizen' in verscheen was het boek in zijn vaderland Korea maandenlang een bestseller. Met de oorspronkelijke Koreaanse tekst vertaald in het Engels kregen ook westerse lezers de mogelijkheid zich een beeld te vormen van de man wiens daden en doelstellingen reeds decennia lang het onderwerp zijn van internationale aandacht en controverse.

De Nederlandse vertaling kreeg als titel mee 'Mijn Leven voor Wereldvrede'. In het voorwoord drukt dr. Moon zijn wens uit om een wereld van vrede tot stand te brengen,maar hij benadrukt dat zijn inspanningen voor vrede tijdens zijn lange leven niet zonder tegenwerking zijn geweest. “Ik ben een controversieel persoon. Er is veel negatiefs over mij gezegd maar ik koester geen wrok omdat de wereld de weg die ik moest gaan niet heeft begrepen. Recentelijk is een groeiend aantal mensen op zoek gegaan naar meer kennis over mij en mijn missie. Om hen die nieuwsgierig zijn geworden ter wille te zijn, heb ik teruggekeken op mijn  leven en dit boek is daar de weerslag van”.

Dr. Moon: “Tot zes keer toe ben ik onterecht gevangengezet: in koloniaal Japan, in het communistische Noord Korea van dictator Kil Il Sung, in Zuid Korea onder president Syngman Rhee en ook in de VS. In gevangenschap werd ik soms zo hard geslagen dat het vlees van mijn lichaam scheurde. In weerwil van dit alles heb ik nu geen enkele wond in mijn hart omdat ik mijn vijanden vergeven heb”. Ondanks zijn lijden is de toon van het boek opgewekt en hoopvol. “Ik heb nooit gebeden uit zwakte, noch heb ik God ooit om hulp gevraagd”, zo reflecteert hij over zijn tijd in een Noord Koreaans concentratiekamp. “In plaats daarvan troostte ik God en zei Hem dat ik nooit zou opgeven en door zou gaan tot de mensheid uit haar lijden verlost zou zijn en Zijn ideaal gerealiseerd”.


Integer en vastberaden
Het werk bevat vele inzichten over Sun Myung Moon's jeugd in wat nu Noord Korea is en zijn vroege ontmoetingen met de helden van de ondergrondse beweging, opgericht om verzet te plegen tegen de Japanse bezetting, een beweging waarbij hij zich later als jonge student in Tokio zou aansluiten. We leren zijn karakter kennen: zijn onwrikbare vastbeslotenheid in tijden van grote beproevingen, waaronder lichamelijke en geestelijke marteling en de enorme vastberadenheid waarmee hij eenmaal gedane beloftes wil inlossen.

Kindertijd
Over zijn vroege kinderjaren schrijft hij: “Als kind was ik bijna altijd buiten in de natuur, in de bossen en de heuvels rond mijn ouderlijk huis. Vaak viel ik na een dag lang  spelen buiten op het veld in slaap en moest mijn vader mij komen zoeken. Wanneer ik hem mijn naam hoorde roepen in de verte, glimlachte ik, zelfs in mijn slaap. Door het geluid van zijn stem werd ik wakker maar ik deed alsof ik nog sliep, waarna hij me op zijn rug hees en me naar huis droeg. Wanneer mijn vader me dan zo op zijn rug de heuvel af droeg op weg naar huis, had ik het gevoel volledig geborgen en veilig te zijn en dat was voor mij vrede.”

De acht hoofdstukken van Sun Myung Moon's autobiografie vertellen over zijn jeugd en opvoeding en zijn religieuze roeping, gevolgd door het stichten van een kerk en de groei van zijn schare volgelingen in de schaduw van de Koreaanse oorlog. We lezen hoe hij zijn twee jaar en acht maanden in het vernietigingskamp van Heungnam overleefde. Na zijn bevrijding door VN troepen vluchtte hij niet direct naar het veilige zuiden, eerst  ging hij terug naar Pjongjang, het 'Jeruzalem van het oosten',  om zijn volgelingen te verzamelen.


We lezen hoe zijn wereldwijde missiearbeid wordt voorbereid, over zijn huwelijk met Hak Ja Han Moon in 1960, het belang dat hij hecht aan gezin en familie en over zijn aspiraties voor een verenigd Korea. In de laatste twee hoofdstukken blikt hij vooruit naar de toekomst en richt zich tot de jeugd in een speciaal voor hen geschreven boodschap. Geloof, gezin, vrijheid en dienstbaarheid zijn de pilaren van dr. Moon's wereldvisie en werk. Zijn toewijding aan het behoud van de natuur, de zorg voor wereldwijde watervoorziening en projecten en bedrijven als New Hope Farms in Brazilië, door hem  gestart als bijdrage voor het uitbannen van honger in de wereld, komen ter sprake; ook  zijn visie voor het aanwenden van de gigantische schatten aan voedsel die de oceanen herbergen wordt heel verhelderend beschreven.

Miraculeuze opstanding
Via zijn levensverhaal wordt in zekere zin ook het verhaal van het moderne, naoorlogse Korea geschetst. We volgen het spoor van de bijna miraculeuze opstanding vanuit koloniale onderdrukking, burgeroorlog en koude oorlog tot en met het verschijnen op het wereldpodium als een dynamische en vooraanstaande macht in de moderne wereld.
een ceremonie in Washington DC ter gelegenheid van het verschijnen van de Engelse vertaling van het boek, kwamen meer dan 1500 leiders uit de wereld van media, wetenschap, religie en politiek bijeen. In zijn dankwoord zei dr. Moon dat deze autobiografie een waardevolle maar zeker geen complete beschrijving van zijn leven en werk is: “Het is uitgebracht uit liefde voor God, om Hem te dienen, en uit liefde voor de mensheid. Het is geschreven om Zijn ideaal van vrede op aarde te helpen realiseren”.


Optimistisch en hoopvol
Ondanks de elkaar opvolgende crises in de wereld  gloort er volgens Sun Myung Moon een stralende toekomst voor mensheid. “We betreden een nieuw providentieel tijdperk, een tijd waarin de wereld direct bestuurd zal worden door universele hemelse wetten”, schrijft reverend Moon ons in het voorwoord. “Het is een nieuw tijdperk waarin we als erfgenamen van God Zijn hart leren kennen en zullen erven. Het komend koninkrijk is een wereld van harmonie en van Gods ware liefde, een wereld waarin wij  als verlichte mensen volgens ons geweten zullen leven, aangestuurd door 'natural reason', gebaseerd op Gods oorspronkelijke aard en Zijn oorspronkelijk plan”<<


Bekijk hier de video over Vader Moon's Autobiografie.


Ga terug naar de vorige pagina
.
.


 
Back to content | Back to main menu