Misbruik van liefde: universele oorzaak van ongeluk - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Misbruik van liefde: universele oorzaak van ongeluk


Misbruik van liefde: universele oorzaak van ongeluk

Door de val van de mens staat het universum op zijn kop. Door deze fatale ontwikkeling aan het begin van de menselijke geschiedenis werd al het goede, mooie en rechtvaardige dat God gepland had, omgedraaid in zijn tegendeel. De mens, geschapen om als evenbeeld van God een wezen van goedheid te zijn, werd een egocentrisch en zelfzuchtig wezen. Het kostbaarste, meest verhevene, meest edele dat God schiep - ware, onbaatzuchtige liefde - werd het meest van alles gecorrumpeerd.

Waar alle geschapen wezens, van de eenvoudigste organismen tot de mens, het meest naar verlangen is liefde. We zijn bereid te sterven omwille van liefde omdat we liefde belangrijker vinden dan ons stoffelijke leven zelf. Als het erop aankomt, zijn we bereid overal afstand van te doen, zolang we maar geen afstand hoeven doen van liefde. Waarom is dat zo? Het is zo omdat voor God zelf ware liefde het enige is waarvoor Hij alles wil investeren, daar dit het enige is dat Hij niet zelf kan scheppen. Als objecten van God die Zijn aard reflecteren, verlangen ook wij naar ware liefde als iets onvervangbaars en unieks; we zijn bereid alles in te ruilen voor ware liefde.


Liefde werd lust
Zoals ieder mens vanuit zijn oorspronkelijke, goede aard hunkert naar ware liefde, zo is de gevallen mens geobsedeerd door een perverse vorm van ware liefde. Deze vorm van liefde heet ‘lust’ en heeft de levens van de gevallen mens door de geschiedenis heen gedomineerd. Of we nu denken aan machtswellustige Romeinse keizers, verkrachting in oorlogssituaties of aan hedendaagse ontrouw, telkens zien we dat er voor de gevallen mens één verlangen is waarvoor alle andere moeten wijken. Dit is het verlangen naar gevallen, perverse liefde oftewel lust.

Sinds de zondeval heeft de mens gezondigd tegen Gods scheppingsbeginselen. De gevallen mens gedraagt zich als een misdadiger van de ergste soort en zijn belangrijkste misdaad door de eeuwen heen is de seksuele zonde geweest. Wie handelt vanuit lustgevoelens, handelt egoïstisch en is bereid anderen op te offeren als lustobject voor zijn zelfzuchtig genot. De mens benadeelt door dit gedrag niet alleen zichzelf (zijn geest krijgt een steeds lelijker, meer vervormd aanzien en hij raakt steeds verder verwijderd van Gods ware liefde), hij brengt ook anderen heel veel leed toe.

Meest destructieve impact
Immoreel seksueel gedrag is meer onterend dan ander zondig gedrag omdat het de menselijke waardigheid sterker aantast. Wie object is van de lustgevoelens van een ander en tegen zijn wil betrokken wordt bij de vervulling van deze driften, verliest zijn integriteit en zijn gevoel van zelfwaarde. Dit is veel erger dan het verliezen van je huis of je vermogen, want het gevolg is het verlies van het eigen ‘zelf’. Seksuele zonden hebben de meest destructieve gevolgen van alle misdaden. We hoeven maar te denken aan het vertrouwen tussen huwelijkspartners dat kapot wordt gemaakt door ontrouw; aan de trauma’s die jonge kinderen oplopen wanneer, als gevolg van echtbreuk, ouders gaan scheiden en aan de levenslange trauma’s van misbruikslachtoffers.

Zou Gods oorspronkelijke scheppingsideaal vervuld zijn, dan had de mens door ware  liefde de hoogste vreugde ervaren. Als een heel bijzondere vorm van ware liefde, die tussen man en vrouw die één worden met Gods hart, zou de seksuele eenheid de meest verheven en extatische vreugde hebben gebracht, vreugde waarin  God zelf volledig aanwezig zou zijn. In de gevallen samenleving hunkert de van alle materiële gemakken voorziene
,moderne mens nog steeds naar één ding waar hij niet zonder wil en kan: de vervulling van zijn begeerte.

Zowel dader als slachtoffer
Hoewel het de mens is die tegen Gods scheppingsbeginselen ingaat, is hij niet alleen dader maar ook slachtoffer. Door de val van de eerste menselijke voorouders werden wij als hun nakomelingen afgescheiden van Gods liefde. Hierdoor kwamen we in een toestand van geestelijke dood terecht en werden we spiritueel volkomen onwetend. Het is de gevallen natuur, geërfd ten tijde van de zondeval, die de mens er aldoor toe aanzet om tegen Gods verlangen in te gaan.

Daarom heeft God zeer met de mensheid te doen en voelt Hij zich verantwoordelijk om een weg te openen waardoor de mens bevrijd kan worden van zijn gevallen aard. We leven momenteel in een heel bijzondere tijd, waarin het einde van de sataanse overheersing over de wereld in zicht is gekomen. Om de mens te bevrijden van de zondige natuur is een zeer ingrijpende maatregel van de Hemel nodig, die pas in onze generatie genomen kon worden. De ‘Cosmic Peace Blessing’ is deze maatregel van de Hemel. Het is Gods geschenk voor onze tijd.


Ga naar ‘Cosmic Peace Blessing’

Terug naar overzicht ‘De Zegening’
.
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu