De ‘Cosmic Peace Blessing’ - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

De ‘Cosmic Peace Blessing’


De 'Cosmic Peace Blessing'

Huwelijk en gezin zijn geen uitvindingen van mensen. Het zijn goddelijke instituties, met het doel om de eigen persoonlijkheid te vervolmaken. Harmonische gezinnen leiden tot een harmonische samenleving. Het realiseren van gezinnen waarin Gods liefde kan wonen is een centraal oogmerk van de leer van Sun Myung Moon en zijn echtgenote Hak Ja Han. Vader Moon legt uit dat de grootste problemen in onze wereld hun wortels hebben in het misbruik van liefde. De vernieuwing van het gezinsideaal zal in hoge mate bijdragen aan wereldwijde vrede.

Ook u bent uitgenodigd om Gods zegen voor uw huwelijk en gezin te ontvangen.
Gods zegen is een belangrijk bestanddeel van een goed functionerend huwelijk. Het huwelijk wordt gezien als een weg waarlangs man en vrouw één worden, nieuw leven scheppen en een band van ware liefde opbouwen. Als man en vrouw er naar streven het centrum van vrede te zijn, dan kan daaruit Gods droom van één grote menselijke familie gerealiseerd worden.die aan de 'Cosmic Peace Blessing Ceremonie' deelnemen onderschrijven dit ideaal. Jonge paren met serieuze trouwplannen  kunnen daardoor hun voorgenomen huwelijksrelatie een heel bijzondere glans geven. Mensen die reeds getrouwd zijn  kunnen door deze ceremonie hun huwelijksbeloften plechtige herbevestigen, en zo geestelijk een nieuw begin maken in hun relatie. ceremonie wordt gezien als een kosmische handeling, waardoor de band tussen man en vrouw naar een nieuw niveau getild wordt. Deelnemers dragen hun relatie op aan God en de wereld. Zij worden deel van een wereldwijde gemeenschap die zich toewijdt aan het bouwen aan wereldvrede. en Moeder Moon zijn zich diep bewust van het heilige karakter van het huwelijk. Vanaf 1960 hebben zij mensen van verschillende landen, rassen en levensbeschouwingen aangemoedigd om in plechtige ceremonies hun huwelijk en gezin toe te wijden aan een hoger doel,en om ernaar te streven God in het middelpunt van hun leven te plaatsen.

 
Back to content | Back to main menu