Liefdevolle gezinnen en wereldvrede - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Liefdevolle gezinnen en wereldvrede


Liefdevolle gezinnen en wereldvrede

Alle religies, waar ook ter wereld, beschouwen het gezin als essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk. De waardigheid van het gezin en de kwaliteit van de relaties binnen het gezin zijn van groot belang voor de gezondheid van een samenleving. Instabiele gezinnen leiden tot destructieve tendensen in de maatschappij zoals (extreem doorgevoerd) individualisme, vereenzaming, criminaliteit en geweld.

Ieder mens heeft de geborgenheid van een gezin nodig. Vanaf de eerste ademtocht is hij deel van een gezin, dat ook weer onderdeel is van een gemeenschap, een deel dus van een groter geheel. Ieder mens is vanaf zijn geboorte deel van een sociaal netwerk waarvan onze gezinnen de scharnierpunten vormen. Stabiele, liefdevolle gezinnen, daarover zijn alle culturen het eens, zijn de basis voor een vreedzame en harmonisch functionerende maatschappij.


De betekenis van huwelijk en gezin
Geboorte, huwelijk en sterven zijn de drie grote mijlpalen in een mensenleven waaraan in alle culturen publiekelijk en plechtig aandacht wordt gegeven. De beste methode om conflicten, geweld en vereenzaming te voorkomen, is door te werken aan een cultuur van vrede, waarin mensen doorlopend bezig zijn hun hart te ontwikkelen. Zo’n cultuur van vrede heeft haar wortels in harmonische gezinnen die intact zijn, en waarvan belangeloze liefde, wederzijds respect en diep vertrouwen de pijlers zijn. Het gezin is de ‘school van de liefde’ en daarmee maatgevend voor onze maatschappelijke omgangsvormen.

Door het opvoeden van kinderen kunnen we Gods hart als ouder ervaren en daarmee zelf ware ouders worden. Alle  ervaringen met liefde die we hier op aarde opdoen, kunnen beschouwd worden als een voorbereiding op een vervuld en vrij leven in de grenzeloze geestelijke wereld, die we allemaal binnengaan na onze lichamelijke dood. In deze geestelijke wereld is Gods liefde als de lucht die we op aarde continu inademen.

Man en vrouw, als rechtstreekse uiting van Gods polariteit, hebben het vermogen een wederzijdse relatie te vormen en het geven en nemen van liefde te activeren. Het doel van een huwelijk is om een man en een vrouw te verenigen, zodat zij God als eenheid weerspiegelen (imago Dei) en voor altijd verbonden zijn met Hem. Op die manier vormen man en vrouw een drie-eenheid met God. In zo’n huwelijk kunnen man en vrouw samen de energie van het leven ervaren en elkaar stimulerende vreugde geven. Volgens de visie van de Verenigingsbeweging staan een man en vrouw, samen met hun kinderen en gericht op God, op de ‘fundering van de vier posities’. Zulke op God gerichte gezinnen vormen de kern van Gods rijk.
Het realiseren van gezinnen waarin Gods liefde kan wonen, is een centraal oogmerk van de leer van rev.
Sun Myung Moon en zijn echtgenote Hak Ja Han. Rev. Moon legt uit dat de grootste problemen in onze wereld hun wortels hebben in het misbruik van liefde. De vernieuwing van het gezinsideaal zal in hoge mate bijdragen aan wereldwijde vrede.

Ga naar:  ‘Het belang van zuiverheid vóór en binnen het huwelijk’

Terug naar overzicht ‘De Zegening’
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu