Het belang van zuiverheid vóór en binnen het huwelijk - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Het belang van zuiverheid vóór en binnen het huwelijk


Het belang van zuiverheid vóór en binnen het huwelijk

Een huwelijkssluiting is meer dan simpelweg  het samenkomen van een man en een vrouw. Het is een uiterst waardevolle plechtigheid waarin de partners beloven Gods scheppingswerk voort te zetten. Het huwelijk is de weg waarlangs man en vrouw één worden, nieuw leven scheppen en een band van ware liefde opbouwen. Door het huwelijk wordt een nieuwe toekomst gecreëerd, worden gemeenschappen en naties gevormd. Gods wereld van vrede wordt gerealiseerd met gezinnen, ingewijd door het huwelijk, als kern. Gods koninkrijk ontstaat en krijgt vorm in het gezin. Man en vrouw moeten daarom een centrum van vrede zijn.

Hoe kunnen man en vrouw zo’n centrum van vrede worden en blijven? Dit is mogelijk indien zij volgens hoge morele beginselen leven, die in de visie van de Verenigingsbeweging ‘absolute seksuele moraal’ worden genoemd. De twee belangrijkste kenmerken hiervan zijn: zuiverheid vóór het huwelijk en absolute trouw binnen het huwelijk.


Witte bruidsjurk
De witte bruidsjurk is al heel lang het symbool voor de reinheid van de bruid vóór het huwelijk. Uiteraard geldt dit gebod van zuiverheid ook voor de bruidegom. Seksuele relaties vóór het huwelijk zijn contraproductief en worden daarom ontmoedigd. Seksualiteit hoort thuis in de veilige en intieme omgeving van huwelijk en gezin. Alleen in deze omgeving kan zij ontwikkeld worden tot een mooi, rijp en krachtig fenomeen. Te vroege seksuele activiteit leidt tot teleurstellingen en frustraties en een groeiend onvermogen om een stabiele romantische relatie op te bouwen.Absolute trouw  binnen het huwelijk betekent dat man en vrouw in alle opzichten en zeker ook op seksueel gebied trouw zijn aan elkaar, tot de dood hen scheidt – en zelfs ook daarna. Wanneer deze belofte nageleefd wordt, groeit een diep vertrouwen en ontstaat een  onverwoestbare liefde tussen hen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het om nog meer gaat dan alleen letterlijke seksuele trouw (niet vreemd gaan). Het gaat om een alsmaar groeiende emotionele verbondenheid waardoor men  nooit vreemd zou willen gaan: geen seksuele verlangens, emoties of fantasieën die niet gericht zijn op de eigen, unieke huwelijkspartner. Deze houding van zuiverheid en onschuld  zorgt voor een stabiele basis waarop het liefdevolle en harmonische gezin rust. Alle gezinsleden profiteren hiervan en worden er sterker door.  

Optimale start voor jonge mensen

Het gaat dwars tegen de huidige maatschappelijke trend in, maar de Verenigingsbeweging adviseert jongeren, zich sterk bewust te zijn van het unieke en de heiligheid van de seksuele relatie. Rev. Moon drukt dit in zijn recent verschenen autobiografie als volgt uit: “Tijdens onze huwelijksplechtigheden vraag ik de bruidegoms en bruiden, tegenover elkaar bepaalde geloften af te leggen. Het zijn geloftes die nooit mogen worden verbroken. Als eerste beloven man en vrouw elkaar altijd te vertrouwen en lief te hebben, en elkaars gevoelens niet te kwetsen”.
“Tevens beloven zij hun kinderen en kleinkinderen het belang van seksuele zuiverheid bij te brengen, en een gezin op te bouwen waarin de leden elkaar helpen en ondersteunen, zodat zij een voorbeeldgezin voor de wereld worden. Seksuele reinheid vóór, en trouw binnen het huwelijk zijn van het allergrootste belang. Ik geef de huwelijkspartners deze les mee omdat ik ervan overtuigd ben, dat jonge mensen zo het mooiste en het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is het optimale beginpunt voor het creëren en in standhouden van sterke en liefdevolle gezinnen”.
  

De seksuele ervaring is kostbaar en uniek
Seksualiteit en liefde worden vaak als twee gescheiden gebieden gezien. Het feit dat de seksuele ervaring, die altijd met diepe emoties gepaard gaat, een uiterst kostbaar en uniek verschijnsel is, wordt vaak niet op waarde geschat. In plaats daarvan krijgen jongeren meestal deze boodschap mee: seks kun je vroegtijdig en met iedereen hebben, terwijl je tegelijkertijd op zoek bent naar die ene persoon met wie je straks een blijvende relatie van ware liefde hoopt op te bouwen. De Verenigingsbeweging vindt deze houding  onverantwoord en misleidend: zij kan gemakkelijk fatale gevolgen hebben. In de leer van –bijvoorbeeld- de rooms katholieke kerk stond de seksualiteit in het verleden vaak slechts in dienst van de menselijke voortplanting. De Verenigingsbeweging ziet dit echter totaal anders. Volgens de visie van vader Moon zijn de seksuele organen de belangrijkste en heiligste organen van de mens. Uiteraard is voortplanting zonder deze organen niet eens mogelijk. Maar even belangrijk en betekenisvol is dat man en vrouw de liefde van God op intense wijze kunnen ervaren tijdens hun seksuele samenkomst. Hierbij zijn passie en creativiteit ook heel belangrijk. Termen als ‘saai’ en ‘preuts’ passen dan ook niet in het denken over seksualiteit van de Verenigingsbeweging.

>> Ga naar: Misbruik van liefde is de universele oorzaak van ongeluk

>> Ga naar het overzicht ‘De Zegening’
.
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu