Welkom - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Welkom

Welkom
.

Welkom bij de                                                              
Tongil Gyo-Verenigingsbeweging!

Van harte welkom op de website van de Tongil Gyo- Verenigingsbeweging; we hopen dat u er veel inspiratie uit zult halen. De 'Tongil-Gyo Verenigingsbeweging' is een wereldwijde beweging die de noodzaak van vernieuwing erkent. De visie die zij uitdraagt beoogt een cultuur van vrede, waarin mensen van alle rassen, nationaliteiten en religies met elkaar in vrede leven en samenwerken. Ze heeft haar wortels in de joods-christelijke traditie, maar benadrukt evenzeer de belangrijke bijdrage van de andere wereldreligies in het  streven naar wereldvrede. Lees meer

Kosmische lente
In de huidige tijd van wereldwijde economische en morele crisis wankelen veel vermeende zekerheden. Steeds meer mensen vragen zich af of ze tot nu toe wel de juiste prioriteiten hebben gesteld in het leven. Echter, de huidige onzekere en chaotische tijd vormt geen reden om de toekomst somber tegemoet te zien. De Verenigingsbeweging gaat ervan uit dat we de geboorteweeën van een nieuwe kosmische lente meemaken: de menselijke geschiedenis is een lang ontwikkelingsproces geweest, een proces van innerlijke groei waarvan wij nu een essentieel nieuw stadium binnengaan. Enkele begrippen die naar ons idee de weg wijzen naar de nieuwe tijd zijn: weg van het 'ik-denken' en op weg naar het 'wij-denken'; onderlinge verbondenheid en medegevoel; vrijheid en verantwoordelijkheid. Onze weg is om als wereldwijde menselijke familie een 'cultuur van het hart' op te bouwen.

Grondlegger Sun Myung Moon, dit jaar na een gepassioneerd leven voor God en voor het geluk van de mensheid op 93 jarige leeftijd overgegaan naar de geestelijke wereld, had in zijn jeugd een diepgaande persoonlijke ervaring met Jezus. Sinds dat moment heeft hij zijn hele leven toegewijd om antwoorden te vinden op de meest fundamentele vragen die de mensen van oudsher bezig houden. Zijn leven is een uiterst waardevolle bijdrage voor de totstandkoming  van deze 'cultuur van het hart'.

Heldere antwoorden op diepe levensvragen
Opgegroeid in een gezin dat zich tot het christendom bekeerde toen hij elf was, wist reverend Moon dat religie zich bezighoudt met de fundamentele situatie waarin de mensheid zich bevindt, en een ideale wereld in het vooruitzicht stelt voor diegenen die God gehoorzamen. Hij zag echter ook dat religies, hoewel eeuwen oud en stoelend op heilige boeken waarin elementaire inzichten geopenbaard werden, in de praktijk vaak niet in staat waren om essentiële levensvragen te beantwoorden. Ook zag hij dat religies geen oplossingen bieden voor de fundamentele problemen van de mensheid. Ongelukkig met de kloof tussen hoge religieuze idealen enerzijds en de feitelijke toestand van de mensheid anderzijds, begon hij zijn eigen vurige zoektocht naar oplossingen via een leven van gebed en studie.

Zoektocht naar de waarheid
Op zijn vijftiende kreeg hij, verzonken in diep gebed, een visioen van Jezus Christus die hem vroeg zijn leven te wijden aan God en de redding van de mensheid. Ondanks zijn jeugdige leeftijd en de schijnbare onmogelijkheid van de missie, aanvaardde hij Gods oproep. Maar hij wist dat hij niet in zijn opdracht kon slagen zonder een fundamenteel begrip van de Schepper, de schepping en Gods plan voor de mensheid. Hij intensiveerde zijn zoektocht naar de waarheid en bracht daarbij dagen- en nachtenlang door in hartstochtelijk gebed, en met rigoureus vasten en studie. Hij stelde gerichte vragen en zocht het antwoord zowel in de aardse als in de geestelijke wereld, om vervolgens in gebed om bevestiging van deze antwoorden te vragen. In diverse situaties ontving hij directe begeleiding van Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed, Boeddha en andere heiligen en wijzen van alle godsdiensten. Toen hij vijfentwintig was, had hij de grondslagen ontwikkeld van zijn leer: 'Divine Principle' (het Goddelijk Beginsel).

Een nieuwe uitdrukking van religieuze waarheid
Reverend Moon's leer beantwoordt fundamentele vragen als: Waar komt de mens vandaan? Hoe werden wij geschapen en met welk doel? Is er een scheppende God? Wat is Zijn aard en waarom schiep Hij de mens? Als het leven van de mens een doel heeft, hoe kan dit dan vervuld worden? Waarom bestaat het kwaad, wat is het en waar komt het vandaan? Als God goed is, wat heeft Hij dan gedaan om aan het menselijk lijden een eind te maken? Wat is Zijn wil voor de mensheid op dit moment? Wilt u zelf ontdekken welke antwoorden Sun Myung Moon op deze en andere levensvragen gekregen heeft, klik dan hier

.

 
Back to content | Back to main menu