Het motief en het verloop van de Val - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Het motief en het verloop van de Val

DE VISIE

Het motief en het verloop van de Val

Met welk motief en via welk proces vielen Adam, Eva en de aartsengel in het Paradijs? God heeft Lucifer niet als kwaadaardig wezen geschapen. God heeft niets geschapen dat tot het kwaad behoort; Lucifer en de andere engelen zijn oorspronkelijk als goede wezens geschapen. Anders dan mensen waren engelen voorbestemd om slechts in de geestelijke wereld te leven, niet in de stoffelijke wereld. Daarom hebben zij wel een geestelijk, maar geen stoffelijk lichaam. God heeft de engelen aangesteld in een positie van ten opzichte van de mens. De mens kan in beide werelden leven en heeft daardoor een hoger potentieel en ook meer verantwoordelijkheid dan de engelen.

De aartsengel Lucifer had in de Hof van Eden de taak om voor Adam en Eva te zorgen en hen leiding te geven. Omdat Adam en Eva Gods kinderen waren, waren zij voorbestemd om de kwalitatief hoogste vorm van Gods liefde te ontvangen, een hogere vorm van liefde  dan God aan engelen kon geven.   Naarmate zij opgroeiden, hun harten zich ontwikkelden en zij een steeds grotere innerlijke schoonheid kregen, merkte Lucifer dat zij meer liefde van God ontvingen dan hij.  Als natuurlijke reactie voelde Lucifer een sterk verlangen om dit ogenschijnlijke verlies aan liefde te compenseren.

God hield, nadat Hij Adam en Eva had geschapen, niet minder van Lucifer. Maar omdat de aartsengel in staat was te vergelijken, voelde het voor hem alsof hij minder liefde kreeg dan ervoor. Vanwege deze gewaarwording probeerde Lucifer de liefde die hij ontving te vermeerderen door dichter bij Adam en Eva te komen. Het was echter Eva die het duidelijkst reageerde op Lucifers toenadering. Lucifer zag dat Eva mooi was en zijn liefde voor haar ontwaakte. Hij was vaak dichtbij Eva en werd sterk geprikkeld door haar vrouwelijke schoonheid en uitstraling. Eva was nog niet volwassen en daardoor gevoelig voor alles wat Lucifer deed. Zij voelde zich, vanwege zijn wijsheid en de zorgzame aandacht die hij haar schonk, gevleid en zij werd meer en meer door Lucifer aangetrokken. Hoe meer Eva zijn liefde beantwoordde, des te meer werd de aartsengel gestimuleerd.  

Hoewel Lucifer wist dat hetgeen hij van plan was alleen zijn eigen belang diende en tegen Gods wil was, bracht zijn verlangen naar meer liefde hem ertoe om zijn relatie met Eva verder te verdiepen. Dit was het begin van een duivelse kringloop die hem  er tenslotte toe bracht, God en de hemelse wet volledig te negeren en een seksuele relatie met Eva aan te gaan. Dit was mogelijk omdat Eva vóór de Val op net zo'n natuurlijke manier kon communiceren met de geestelijke wereld, als zij dat met de stoffelijke wereld kon. Het was een volkomen realistische gebeurtenis. Via haar samensmelting met Lucifer in seksuele liefde nam Eva zijn egoïstische en schuldbewuste elementen van hem over.


Toen Eva viel, voelde zij angst, schuld en schaamte over wat zij had gedaan en ging naar Adam die door God was voorbestemd om haar unieke, eeuwige huwelijkspartner te zijn. Adam was op dat moment nog zuiver en onschuldig. In die situatie had Adam Eva kunnen redden en naar God kunnen terugbrengen. Maar Eva biechtte hem niet op wat zij gedaan had. Eva, die zich door haar eenheid met Lucifer diens zelfzuchtige aard had eigen gemaakt, verleidde in plaats daarvan Adam en bracht hem ertoe om, in strijd met Gods wil, een seksuele relatie met haar aan te gaan. Hoewel zijn geweten hem duidelijke signalen gaf, liet Adam zich toch door Eva verleiden tot gemeenschap met haar.

Adam en Eva hadden dus vanuit een verkeerde motivatie een seksuele relatie met elkaar. Deze had bovendien plaats op het verkeerde moment, toen zij daar nog niet rijp voor waren. Daardoor nam Adam van Eva hetzelfde egoïstische en goddeloze karakter over als Lucifer aan Eva had doorgegeven. Lucifer zonk diep weg en werd satan, het wezen dat voortdurend tegen God rebelleert en probeert om alles wat goed, zuiver en goddelijk is te vernietigen. Dit alles laat zien dat de Val een ongeoorloofde liefdesdaad tussen de aartsengel en Eva was, gevolgd door een vroegtijdige en daardoor net zo immorele liefdesdaad tussen Eva en Adam.

Lees meer over:  

>> Gevolgen van de Val

Terug naar vorige pagina

 
Back to content | Back to main menu