Het Beginsel - Video Lectures - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Het Beginsel - Video Lectures


Hartelijk welkom bij ‘Het Beginsel – Video lectures’

Video lectures’ is onderverdeeld in 4 secties:


....1. ‘Het Beginsel van de Schepping’

Deze sectie behandelt Gods oorspronkelijk ideaal voor de schepping.

In de video’s in deze sectie worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Waar komt de mens vandaan? Hoe werden wij geschapen en met welk doel? Is er een scheppende God? Wat is Zijn aard en waarom schiep Hij de mens? Als het leven van de mens een doel heeft, hoe kan dit dan vervuld worden? Is er een eeuwige geestelijke wereld
,waar wij na onze dood naartoe gaan? Zo ja, hoe ziet die wereld eruit? Door welke beginselen wordt die wereld bestuurd?

Ga naar ‘Het Beginsel van de Schepping’....2. ‘De Val van de Mens’

In deze sectie wordt uitgelegd hoe Gods oorspronkelijk ideaal vernietigd werd, als gevolg van de misstappen van de eerste menselijke voorouders.

In de video’s in deze sectie worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Waardoor wordt de innerlijke tegenstrijdigheid tussen goed en kwaad in ieder mens veroorzaakt? Kunnen we in de geschiedenis een dieper liggende oorzaak van kwaad en zonde ontdekken? Wat zijn de gevolgen van de Val? Hoe kon het kwaad in het universum zo sterk worden?        
                                                
Ga naar ‘De Val van de Mens’
....3. ‘De Geschiedenis van Herstel, deel 1’

In deze sectie wordt uitgelegd hoe God door de geschiedenis van de mensheid gewerkt heeft, om de gevolgen van de menselijke val ongedaan te maken en Zijn oorspronkelijk ideaal alsnog te verwezenlijken (deel 1).

De nadruk ligt op 2 thema’s:
De Laatste dagen: De tijd waarin een einde komt aan de heerschappij van het kwaad; de tijd die een begin laat zien van een nieuwe geschiedenis van vrede.
De Missie van de Messias: De Messias is de door God gekozen mens, die het probleem van het oorspronkelijke kwaad oplost en het verloren gegane ideaal van vrede verwezenlijkt

Ga naar ‘De Geschiedenis van Herstel’, deel 1’
....4. ‘De Geschiedenis van Herstel, deel 2’

In deze sectie wordt uitgelegd hoe God door de geschiedenis van de mensheid gewerkt heeft, om de gevolgen van de menselijke val ongedaan te maken, en Zijn oorspronkelijk ideaal alsnog te verwezenlijken (deel 2).

De nadruk ligt op 3 thema’s:
Opstanding: hoe moeten we geestelijke dood en geestelijk ‘weer tot leven komen’ begrijpen? Hoe kunnen mensen geestelijk groeien?
Voorbeschikking: hoe absoluut heeft God Zijn wil voorbeschikt? Wat is de rol van de menselijke vrije wil hierbij?                 
Christologie: Over Drie-eenheid en Wedergeboorte. Verder onder andere: Is Jezus God zelf? Wat is de relatie tussen God en de volmaakte mens? Komt de Messias als nieuwe Adam?  
          
Ga naar `De Geschiedenis van Herstel`, deel 2`

.
.
.

 
Back to content | Back to main menu